Uttalande från Neuroförbundets kongress – Sveriges första paraplyorganisation inom neurologi är född

  • Datum: 17-09-10, Publicerad av IngelaW

Neurologin har på senare tid nått stora framgångar inom hälso- och sjukvården. Behandlingar som Neuroförbundets medlemmar bara kunde drömma om på 1990-talet, är möjliga idag. Framgångar som Neuroförbundet vill att alla med neurologiska diagnoser ska komma till del. Därför bildas idag Sverige första paraplyorganisation inom neurologi, Neuroförbundet.

Ökat intresse för att lära sig mer om hjärnan, människans i särklass mest komplexa organ, skapar möjligheter för en ljusare framtid för Neuroförbundets medlemmar. För att bättre kunna tillmötesgå det ökade intresse blir Neuroförbundet idag Sveriges första paraplyorganisation inom neurologi. Det betyder att i framtid kan vem som helst, när som helt, var som helst bilda ett förening som handlar om neurologin, inom Neuroförbundet.

Fram- och motgångar inom neurologin påverkar inte bara Neuroförbundets medlemmar för stunden. För med en neurologisk diagnos kommer förändringar som påverkar hen hela livet. Därför måste människor med neurologisk diagnos få rätt till en individanpassade neurovård. Något som kräver att dagens hälso- och sjukvård samt rehabilitering reformeras och bli en livslång partner till människor med neurologisk diagnos.

Neurologisk diagnos påverkar människor hela livet. Neuroförbundet kommer därför att bevaka samt fortsätta samverka med andra förbund vars medlemmar berörs av områden som exempelvis LSS, arbetsmarknad och transport.


Presskontakt

Max Ney, kommunikationschef
max.ney@neuroforbundet.se
Mobil 076-001 70 18
Pressinformation
Pressbilder


Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är ett samhälle där människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra.

Vi står för livslust, full delaktighet och stark framtidstro. Neuroförbundet har cirka 13 000 medlemmar. Vi företräder
ett stort antal diagnoser och stödjer spetsforskningen inom neurologi.