Neuroförbundsmaterial

Neurologiska diagnoser och symtom

Produkt bild

Artnr: 63100

Beskrivning: Neuroförbundet har redan cirka 13 000 medlemmar, ett stort antal länsförbund och lokalföreningar över hela landet. Och vi växer med varje medlem.
I den här broschyren kan du läsa om några av de vanligaste neurologiska diagnoserna och symtomen. 40 sid, A5 format Hämta: Neurologiska diagnoser och symtom - 2015 (PDF-dokument, 1.1 MB)

Pris: 0 kr Medlemspris: 0 kr

Detta är Neuroförbundet

Produkt bild

Artnr: 63105

Beskrivning: Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Neuroförbundet har cirka 13 000 medlemmar.
En neurologisk diagnos är ofta livslång och berör livets alla områden. Vi på Neuroförbundet kan inte sätta stopp för sjukdomar, men vi kan underlätta livet för de som berörs. Du kan stödja oss genom medlemskap eller att ge en gåva. Hämta Detta är Neuroförbundet - 2015 (PDF-dokument, 401 kB)

Pris: 0 kr Medlemspris: 0 kr

Sweden’s first Organisation specialized in Neurology

Produkt bild

Artnr: 63106

Beskrivning: Neuro Sweden is Sweden's first Organisation specialized in Neurology. Over half a million Swedes are living with neurological diagnosis or symptoms and if you add families and friends, who are also affected, one can really talk about common diseases. NOTE! The printed brochure can not be ordered at the moment. You can still download it as a pdf: Gett: Sweden's first Organisation specialized in Neurology - 2016 (PDF-dokument, 1.6 MB)

Pris: 0 kr Medlemspris: 0 kr

Diagnosstöd och rättsombud

Produkt bild

Artnr: 63110

Beskrivning: Vill du prata med någon som lever livet med din diagnos och få råd/stöd?
Vill du veta mer om assistans, sjukersättning, färdtjänst! Hämta: Diagnosstöd och rättsombud - 2015 (PDF-dokument, 227 kB)

Pris: 0 kr Medlemspris: 0 kr

Hjälpmedelsstöd - Neuroförbundet 2016

Produkt bild

Artnr: 63115

Beskrivning: Neurologisk diagnos berör livets alla områden. Hjälpmedel för att underlätta vardagen är ett av dessa områden och vi vill gärna ge dig stöd för att du ska hitta rätt.
För en del diagnoser finns bra medicinering och rehabiliteringsmetoder, men behovet av hjälpmedel för att underlätta vardagen kan ändå uppkomma.
Våra diagnosstödjare erbjuder medlemmar råd- och stöd kring hjälpmedel. Hämta: Hjälpmedelsstöd - Neuroförbundet 2016 (PDF-dokument, 3.2 MB)

Pris: 0 kr Medlemspris: 0 kr

Guide till rehabilitering - Neuroförbundet 2016

Produkt bild

Artnr: 63120

Beskrivning: För neurologiska diagnoser, skador och symtom som är ofta livslånga och berör livets alla områden. För en del diagnoser finns bra medicinering och rehabiliteringsmetoder, för andra inte. OBS! Den tryckta broschyren är för tillfället slut och går inte att beställa. Däremot går det bra att ladda ner den som pdf: Hämta: Guide till rehabilitering 2016 Neuroförbundet (PDF-dokument, 362 kB)

Pris: 0 kr Medlemspris: 0 kr