Bekämpningsmedel fördubblar risken för Parkinson

  • Datum: 15-02-16, Publicerad av anne.thelander@neuroforbundet.se
  • Källa: lantbruk.com

Yrkesmässig exponering av bekämpningsmedel fördubblar risken att drabbas av Parkinsons sjukdom. Även risken att drabbas av andra nervsjukdomar som als ökar, visar rapporter publicerade av Göteborgs universitet.

Det finns ett otvetydigt samband mellan hantering av pesticider och nervsjukdomen Parkinson. Det fastslår Lars-Gunnar Gunnarsson, biträdande professor i neurologi, och Lennart Bodin, professor i statistik, i sin rapport som är en sammanställning av ett 100-tal vetenskapliga artiklar.

– Sambandet är så klarlagt att det inte behövs mer forskning på området. Riskerna är ungefär lika stora oavsett vilken typ av bekämpningsmedel som används, säger Lars-Gunnar Gunnarsson.

Pesticiderna är avsedda att störa och skada cellsystemen i levande organismer. Eftersom hjärnans celler inte omsätts likt i övriga kroppen är de extra känsliga. Om de utsätts för bekämpningsmedel riskeras de att åldras snabbare.

Även vad beträffar als finns ett tydligt samband med exponering för bekämpningsmedel om än inte lika starkt. I september publiceras en motsvarande rapport om Alzheimers sjukdom.

Källa: http://www.lantbruk.com/lantbruk/bekampningsmedel-fordubblar-risken-parkinson