Press

Välkommen till Neuroförbundets presssida!

  • Pressmeddelande

    Här hittar du alltid det senaste pressmeddelandet! Pressmeddelande

  • Presskontakt

    Neuroförbundet är en ideell sammanslutning och partipolitiskt obunden organisation, som arbetar med utrednings- och...

    Presskontakt

Pressmeddelande

Pressmeddelande: Stor okunskap kring patientlagen - både bland patienter och vårdpersonal

"I stället för att vården kommer till patienten tvingas patienten fortfarande i många fall jaga sin egen vård.". Trots att det har gått två år sedan patientlagen trädde i kraft finns det stora brister i hur den... Läs mer

Pressmeddelande: Neuroförbundets kommentar med anledning av Regeringens förtydligande av målet för assistansersättningen i Försäkringskassans regleringsbrev för 2017

Neuroförbundet kan direkt konstatera att 2016 års skrivning: "att Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen" nu har tagits bort och "förtydligats" till " att... Läs mer

Pressmeddelande: Inspektion för socialförsäkring senast rapport, Sjukvårdande insatser och personlig assistanseading, visar på behovet av nödstopp för indragen personlig assistans

Rapporten bekräftar det Neuroförbundet tillsammans med andra organisationer under lång tid hävdat, nämligen att ny domstolspraxis och därmed nya bedömningar från Försäkringskassan leder till att många människor med...

Läs mer
Pressmeddelande