Stäng

Bli medlem nu!

KLICKA HÄR

Neuroförbundet

Din e-post har skickats


www.neuroforbundet.se

Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi - Neuroförbundet

Det som händer i Almedalen stannar inte i Almedalen!

Så var Almedalsveckan över för den här gången. För min egen del blev det tredje året i följd och för varje år blir vårt deltagande i debatten alltmer intensiv. Vi har debatterat, nätverkat, samtalat och knutit många viktiga kontakter som vi kommer att arbeta vidare med i höst.

Läs mer

Regeringen tog till sig av kritiken mot hälsoväxlingsförslaget

Regeringsförslaget om hälsoväxling för att minska på långtidssjukskrivningarna har delvis omarbetats och lämnats till Lagrådet. Kritiken från remissinstanserna har inte varit nådig, och visst kan kritiken på Svensk Handel-seminarium i Almedalen också haft betydelse.

Läs mer

Nya strokeförebyggande vården kräver nationell samordning

För att strokevården ska bli rättvisare krävs en nationell saomordning och den senaste tekniken med trombektomi och ambulansröntgen måste få ett större genomslag nationellt, eftersom den radikalt minskar risken för större hjärnskador. Det var några av budskapen under ett Almedalsseminarium.

Läs mer

Opinionsblogg

Communityforum

Kalender