Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi - Neuroförbundet

66 procent har inte tillgång till neuroteam

Idag lever mer än 500 000 svenskar med neurologisk diagnos. Neuroförbundets Neurorapport visar att 66 procent av Neuroförbundets medlemmar har inte tillgång till ett neuroteam. Endast 18 procent av Sveriges 84 offentligt drivna sjukhus har en neurologienhet där ett neuroteam ingår

Läs mer

Neurodagen 2016 - Mycket händer!

Idag den 28 september uppmärksammar Neuroförbundet den årliga Neurodagen som instiftades 2011. I år på femårsjubileet hålls ca 60 lokala temadagar och arrangemang veckan före och efter den 28 september. Runt om i landet uppmärksammas Neurodagen med olika program och föreläsningar.

Läs mer

Återgång till arbete enklare med ny modell

I DAG VISAR både forskning och praktik att bedömning av arbetsförmåga inte fungerar på ett optimalt sätt, personer med neurologiska diagnoser erbjuds sällan arbetsrehabilitering för att kunna återgå till jobbet.

Läs mer

Opinionsblogg

Communityforum

Kalender