Cardiac läkemedel bekämpar muskelkramper i ALS

  • Datum: 16-03-02, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: news-medical.net

En fas II-studie visar att natriumkanalblockerare mexiletin har inga särskilda säkerhetsrisker hos patienter med amyotrofisk lateralskleros (ALS) och dessutom markant minskar muskelkramper.

"Även om det återstår av osäker fördel när det gäller effekter på sjukdomsprogression kunde mexiletin potentiellt bli en första linjens behandling för detta ofta försvagande komplikation", säger Michael Weiss (University of Washington Medical Center, Seattle, USA) och studie med författare.

Mexiletin är godkänd som en antiarytmikum, men laget testade det i ALS-patienter på grund av sin nyligen visat in vitro effekt mot neuronal hyperexcitabilitet. Även riluzole - den enda godkända läkemedel för att fördröja ALS progression - är också en natriumkanalblockerare, har det ingen rapporterad effekt på muskelkramper.

Läs hela nyheten på: http://www.news-medical.net/news/20160301/Cardiac-drug-combats-muscle-cramps-in-ALS.aspx