Erika är fånge i sin kropp – och sin lägenhet

  • Datum: 16-02-05, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: dn.se/ledare

Inspärrad i orimligt regelverk - Om det är Bostadsrättsförmedlingens regelverk eller tolkningen av det som felar ska jag låta vara osagt. Men galet är det att en svårt ALS-sjuk kvinna med en liten bostadsrätt inte kan få hjälp, skriver Hanne Kjöller i dn.se/ledare.

Berättelsen om Erika Bengtses Maxe i torsdagens DN Stockholm är hjärtskärande. Men det är förstås möjligt att ordförande Salar Rashid (S) har rätt när han säger att Bostadsförmedlingens regelverk kring rätten till förtur inte ger förtursutskottet någon möjlighet att bifalla den svårt ALS-sjuka kvinnans ansökan om ett anpassat boende. Eftersom hon har en bostadsrätt, en tvåa i ett 50-talshus i Årsta, anses hon ha resurser att lösa sin boendesituation själv.

Att människor som kan ta hand om sig själva, också ska ta hand om sig själva, är en i grunden viktig princip. Men i detta fall måste man ställa sig frågan i vilken mån hon kan det.

Bolån är kopplat till befintligt boende. Banken kan göra en ny prövning och komma fram till att man inte längre kan anförtros samma eller ens något lån. I DN-artikeln berättas att ingen bank velat ge ett lånelöfte.

Om bostaden säljs, berättar Rashid, kan man göra en ny prövning. Två funderingar infinner sig. Hur ska visningen gå till? Mäklare brukar inte vilja ha ägaren i närheten när spekulanterna strömmar in. Eftersom kvinnan är bunden vid en respirator och senaste gången hon lämnade bostaden behövde hjälp av inte mindre än 14 personer, torde det handla om en visning där hon ligger i sängen. Är det värdigt? Och är det inte troligt att de flesta kunderna väljer att vända i tamburen?

Låt säga att lägenheten trots allt blir såld, att Erika Bengtses Maxe efter en ny ansökan beviljas förtur – vad händer då under den tid det tar för Bostadsförmedlingen att skaka fram ett lämpligt boende? Ska hon som varken kan röra sig, äta eller andas bo på gatan tillsammans med sina personliga assistenter?

ALS är en sjukdom som måste vara uppfunnen av djävulen. Den är obotlig, dödlig och förloppet är emellanåt snabbt. Kan det ens vara lagligt att hålla en människa inlåst på det sätt som nu sker? Är beslutet att neka henne förtur förenligt med LSS?

"LSS ingår inte i våra uppgifter, vi beslutar endast om förtur", säger Salar Rashid. Om felet ligger i Bostadsförmedlingens regelverk eller i tolkningen av det, ska jag låta vara osagt. Men fel, ovärdigt och vansinnigt är det hur som helst.

Källa: http://www.dn.se/ledare/signerat/hanne-kjoller-insparrad-i-orimligt-regelverk/