Förlust av MHCI i motoriska nervceller leder till ALS astrocyternas toxicitet

  • Datum: 16-03-01, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: sciencecodex.com

Enligt studien är en dramatisk förlust av MHCI (HLA-F) från motoriska nervceller observerats i ryggmärgen hos patienter som drabbats av ALS.

Denna slutsats stöds av bevis som erhållits i djurmodeller och in vitro experiment med användning av djur och mänskliga celler, som ger insikt om den skyddande karaktär MHCI (HLA-F).

"Sammantaget resultat ger starka belägg för att en enda MHCI molekyl, HLA-F, kan skydda motorneuroner från både ärvda och spontan ALS astrocyternas toxicitet, vilket är en förutsättning för att fördröja motorneuron död hos dessa patienter," säger Dr kaspar .

läs hela nyheten på: http://www.sciencecodex.com/loss_of_mhci_in_motor_neurons_leads_to_als_astrocyte_toxicity-176694