Forskare har funnit att immunceller spelar oväntad roll i Lou Gehrigs sjukdom

  • Datum: 16-03-18, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: sciencecodex.com

Cedars-Sinai forskare har funnit att immunceller i hjärnan spelar en direkt roll i utvecklingen av amyotrofisk lateralskleros, eller ALS, erbjuder hopp om nya behandlingar för att rikta den neurodegenerativa sjukdomen som gradvis leder till förlamning och död.

Forskarna fokuserade på en genetisk mutation som orsakar ALS, också känd som Lou Gehrig sjukdom och frontotemporal demens, en annan neurologisk sjukdom som normalt leder till förändringar i personlighet, beteende och språk.

Utredarna har utvecklat två genetiska stammar i möss som saknar genen, känd som C9orf72, som de funnit är viktigt för funktionen av immunsystemet i hjärnan.

"Vårt arbete öppnar möjligheten att C9orf72 genbärare även kan reagera olika på immunmodulerande läkemedel än andra ALS-patienter", säger O'Rourke.

.Resultaten kommer att publiceras i tidskriften Science den 18 mars 2016.

Läs hela artikeln på: http://www.sciencecodex.com/researchers_find_that_immune_cells_
play_unexpected_role_in_lou_gehrigs_disease-178196