Hjälp att spåra sjukdomen

  • Datum: 17-04-07, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • källa: alsnewstoday.com/

Mäta blodnivåer av den inflammatoriska markör C-reaktivt protein (CRP) hos patienter med amyotrofisk lateralskleros (ALS) kan hjälpa läkare spåra sjukdomen, enligt en italiensk studie av 394 personer med ALS.

Neuraltus Pharmaceuticals i San Bruno, Calif., Tror denna studie stöder ytterligare tanken att ALS kan svara på inflammationsmodulerande läkemedel såsom bolagets investigational förening NP001.