Mutation Förhindrat Klump i ALS motorneuroner

  • Datum: 16-09-27, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: alsnewstoday.com/

Genom att införa en mutation i SOD1 - proteinet som tros vara ansvarig för en stor del av amyotrofisk lateralskleros (ALS) fall - har forskare lyckats förhindra proteinet från klumpar på ett sätt som dödar nervceller.

"Vi kan nu se en väg framåt", säger Fay. "Vi vet att denna mutation stabiliserar SOD1, och förhoppningen är att vi kan hitta ett läkemedel som gör att proteinet agera på detta sätt. Genom att sakta pussla ihop den större berättelsen om hur SOD1 fungerar förhoppningsvis och som kan vara användbar i läkemedelsstudier för att försöka få ett grepp om hur man påverka beteendet hos detta protein på ett planerat sätt. "