Nytt läkemedel mot ALS godkänt i USA

  • Datum: 17-05-15, Publicerad av helene.landersten@neuroforbundet.se
  • Källa: TVN, American Pharmacy News och svt.se

Trots den mycket korta studien med få deltagare i Japan är Edaravone* det första nya läkemedlet för behandling av ALS som godkänts av FDA (Food and Drug Administration i USA) sedan Riluzol godkändes 1995. Men nordisk läkarkår vill avvakta.

Godkännandet av läkemedlet i USA ger hopp för ALS-patienter, eftersom läkemedlet har bromsat försämringen av fysiska funktioner upp till 33 procent. I den japanska studien deltog 137 personer under 24 veckor.

Medicineringen tas intravenöst och kan vara förenat med mycket allvarliga biverkningar som kräver akut vård. Enligt den japanska studien är de vanligaste biverkningarna hos patienter som deltagit blåmärken och problem att gå.

- Effekten är blygsam men tydlig, säger doktor Neil Shneider, chef för Eleanor och Lou Gehrig ALS Center vid Columbia University Medical Center i New York City, till The New York Times. Jag är uppriktigt sagt mycket glad, att det nu finns ytterligare ett läkemedel som är godkänt för ALS. Läkemedlet kommer inte att få patienter att må bättre eller bli starkare; det kan bara bromsa den förödande sjukdomen.

Nordisk läkarkår vill avvakta
- Än så länge har den europeiska motsvarigheten till Läkemedelsverket, EMA, inte godkänt läkemedlet och det är bra. Det säger Peter Andersen, professor i farmakologi och neurovetenskap vid Umeå universitet, i en kommentar till svt. Han forskar på ALS och anser att det krävs fler kontrollerade studier för att veta att det verkligen fungerar.

– Hade jag haft ALS hade jag inte tagit det här läkemedlet och det säger jag även till mina patienter. Jag har talat med mina nordiska kollegor och vi är överens om att det är för tidigt att säga om Radicava verkligen fungerar. Med det sagt är vi inne i ett skede där vi kan vänta oss en möjlig ketchupeffekt av nya bromsmediciner men det dröjer ett par år innan dessa studier är avslutade, säger Peter Andersen.

På flera håll pågår forskning med syftet att hitta en medicin och många vill ju vara den som kommer först med den bästa medicinen.

*Edaravone (Radicava™)