Om: Sambandet mellan näringsintag och amyotrofisk lateral skleros och lungfunktion vid diagnos?

  • Datum: 16-10-25, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: jamanetwork.com/

En amerikansk studie om ALS och näringsintag. Närings vård av patienten med amyotrofisk lateralskleros bör omfatta främjande av livsmedel som innehåller mycket antioxidanter och karotener, inklusive frukt och grönsaker.

En styrka med denna studie var den relativt stora provstorleken av patienter med ALS som verkar representativa för alla berättigade patienter vid ALS centra, förbättra generaliserbarhet. Såvitt vi vet är detta också en av de första studierna för att utvärdera diet i association med åtgärder av ALS-funktion i närheten av tiden för diagnos. Konsistensen av resultaten med hjälp av 2 olika statistiska metoder adderar styrka. Även om vi använde tvärsnittsdata för denna analys har vi för avsikt att inkludera data 24 månader på både kostintag och utvecklingen av ALS i framtida analyser när de är tillgängliga. Longitudinella data kommer att vara viktigt för att bekräfta eventuella resultat från denna studie samt att utvärdera rollen av näring i utvecklingen av ALS.