Rökning kopplat till kortare överlevnad efter motorneuronsjukdom diagnos

  • Datum: 16-09-30, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: medicalnewstoday.com

I ett försök att ta reda på om tobak kan ha en roll, har forskarna samlat in information om rökvanor och tecken på respiratorisk sjukdom (KOL) bland 650 personer som diagnostiserats med ALS mellan 2007 och 2011 i en region i norra Italien.

44 av patienterna hade KOL, som är känd för att förkorta livet; 22 av dem var före detta rökare.

Den genomsnittliga överlevnaden hos patienter med KOL var kortare än den för människor utan. Men rökning verkade vara kopplade till snabbare sjukdomsutveckling och hur länge en patient levde efter diagnos, även om de inte hade underliggande KOL.

Rökare hade en betydligt kortare livslängd än gjorde antingen före detta rökare eller livslångt icke-rökare.

De överlevde i genomsnitt ett år och 9 månader, medan före detta rökare överlevde i genomsnitt 2 år och 3 månader, och icke-rökare levde i genomsnitt 2 år och 7 månader efter diagnos.