Studier och bevis saknas för någon effekt av WTX101 mot ALS

  • Datum: 17-06-14, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Nyhetsredaktör: Håkan Sjunnesson / Reflex NeuroMedia

En braskande nyhet om en påstådd ny bromsmedicin mot ALS publicerades på webben nyligen. Det handlar om substansen WTX101, som ett bolag fått särläkemedelsklassificering för i USA.
Men ALS-specialisten och neurologen Peter Andersen är skeptisk: "Ett intressant ämne, men det saknas vetenskapliga studier och bevis för någon effekt överhuvudtaget".

Det är företaget Wilson Therapeutics som hävdar att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har beviljat särläkemedelsklassificering för WTX101, som behandling av Amyotrofisk lateralskleros (ALS). WTX101 (biskolintetrathiomolybdat) är en ny typ av koppar-proteinbindande substans med en unik verkningsmekanism.
Företaget skriver att cirka 7 procent av ALS-patienterna har en mutation i det kopparberoende enzymet superoxiddismutas 1 (SOD1). SOD1 är ett enzym med antioxiderande egenskaper som är viktigt för skyddet mot fria radikaler, syreföreningar som reagerar med andra ämnen och då kan orsaka cellulära skador via oxidativ stress. Företaget hävdar i sin pressrelease att den aktiva substansen i WTX101, tetrathiomolybdat, har testats på möss som är genetiskt modifierade med en muterad form av humant SOD1 och som därmed utvecklar ALS. Dessa studier visar att tetrathiomolybdat både kan fördröja uppkomsten av sjukdomen och minska symptomen efter sjukdomsdebuten i denna musmodell.

Kritisk till nyhetsspridning

Men den svenska neurologen och En braskande nyhet om en påstådd ny bromsmedicin mot ALS publicerades på webben nyligen. Det handlar om substansen WTX101, som ett bolag fått särläkemedelsklassificering för i USA.Men ALS-specialisten och neurologen Peter Andersen är skeptisk: "Ett intressant ämne, men det saknas vetenskapliga studier och bevis för någon effekt överhuvudtaget". Foto: Håkan Sjunnesson / neuroMediaALS-specialisten Peter Andersen vid Umeå Universitetssjukhus, är kritisk till företagets nyhet.
-Tyvärr detta är ingen nyhet som har något värde. Det finns hittills inga studier på människor som visar en effekt och vi har ingen uppgifter om och när en sådan studie kommer att utföras.
-Vi har haft kontakt med Wilson Therapeutics i drygt 2 år och var medsökande på bolagets ansökan till EU om ekonomiskt stöd under HORIZON 2020-programmet, för utveckling av WTX101 som ny behandling mot ALS, berättar Peter Andersen. Nu i januari fick de ett meddelande from Tom Plitz, Chief Scientific Officer på Wilson Therapeutics, att EU inte kommer ge anslag till utveckling av WTX101. En representant från bolaget besökte Umeåneurologerna i mars och både kliniska studier och laboratoriestudier diskuterades.

Finansiering av studier saknas

-Men problemet är som alltid finansieringen, berättar Peter Andersen vidare och förtydligar:
-Observera att det finns hittills ännu ingen studie som visar att WTX101 har effekt vid någon typ av ALS, inklusive hos patienter med SOD1-mutation. Men det är ett intressant ämne som vi mycket gärna studerar inom ramen av en vetenskaplig studie på svensk mark, efter godkännande av läkemedelsverket och etikprövningsnämnden, avslutar Peter Andersen.

Håkan Sjunnesson / Reflex NeuroMedia

Här är den inaktuella nyheten i media:
http://news.cision.com/se/wilson-therapeutics-ab/r/wilson-therapeutics-erhaller-sarlakemedelsklassificering-i-usa-for-wtx101-som-behandling-av-als,c2284673

-------------------------------------------------------

Här finns mer information om diagnosen ALS:

Neuropodden: Hör och se neurologen Peter Andersen berätta om den aktuella forskningen kring diagnosen ALS, amyotrofisk lateralskleros>

Läs mer om den neurologiska diagnosen ALS, amyotrofisk lateralskleros i Neuroguiden>

Läs mer om Neuroförbundets omfattande arbete för den neurologiska forskningen och kampen för ett tillgängligt och användbart samhälle för alla>

Bli medlem i Neuroförbundet direkt>

Vill du ha kontakt med någon av Neuroförbundets diagnosstödjare?!>