Tungt arbete ökar risken för als

  • Datum: 15-02-05, Publicerad av anne.thelander@neuroforbundet.se
  • Källa: oru.se, afaforsakring.se o neurologiisverige.se

Biträdande professor vid institutionen för läkarutbildningen på Örebro universitet Lars-Gunnar Gunnarsson har undersökt sjukdomen amyotrofisk lateralskleros, als, och dess bakomliggande orsaker och riskfaktorer. Forskningen visar att muskelskador och tungt arbete ökar risken att drabbas rejält.

Lars-Gunnar Gunnarsson– Muskelskador i kombination med arvsanlag för sjukdomen är den största risken för att drabbas av als. En risk som mer än fördubblas efter tungt och långvarigt muskelarbete, ofta i kombination med muskelskador. Även exponering för kemikalier, särskilt bekämpningsmedel ökar sjukdomsrisken, säger Lars-Gunnar Gunnarsson, som har skrivit rapporten tillsammans med Lennart Bodin, professor i statistik vid Karolinska institutet.

Studiens resultat baseras på en litteraturgenomgång av 109 artiklar tillsammans med analyser av 34 olika publikationer och presenteras i en ny rapport om samband mellan als och riskfaktorer i arbetsmiljön. Rapporten ingår i en serie av systematiska kunskapssammanställningar inom arbetsmiljöområdet utgivna av Göteborgs universitet med finansiellt stöd från AFA försäkring.

Källa:http://www.oru.se/Nyheter/Forskningsnyheter/Forskningsnyhet/Tungt-arbete-okar-risken-for-ALS/
Källa: http://www.afaforsakring.se/Global/Puffar/Semianarium%20AFA%20ALS%202015-02-04.pdf
Källa: http://www.neurologiisverige.se/tungt-arbete-okar-risken-for-als/
Källa: http://www.afaforsakring.se/Om-AFA-Forsakring/Press/#/pressreleases/seminarium-vad-goer-oss-sjuka-paa-jobbet-om-arbete-och-als-1110132