Om neuroguiden

  • Datum: 14-04-04, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Neuroguiden här på neuroforbundet.se handlar om neurologiska diagnoser, nervsystemet, rehabilitering och forskning.

Neurologer och andra experter berättar i videosekvenser, och animationer hjälper ibland till att beskriva vad som fysiologiskt händer i nervsystemet vid olika sjukdomar. Vår utgångspunkt är att kunskap är en förutsättning för att lära sig att leva så bra som möjligt med en sjukdom eller skada. Att förstå hur sjukdomen eller skadan fungerar underlättar även för familj, vänner och kollegor.

Neuroguiden uppdateras endast vid större vetenskapliga genombrott som förändrar rådande uppfattningar.

Om Nervsystemet

Här kan du ta del av grundläggande information om hur människans nervsystem är utformat och fungerar. Det är fakta som underlättar förståelsen av hur olika neurologiska sjukdomar och skador kan uppstå.

Diagnoser

Det finns många hundra sjukdomar och skador som drabbar nervsystemets olika delar.
Skador och sjukdomar kan vara medfödda eller genetiskt nedärvda. Barn kan skadas i fosterlivet av händelser i mammans liv, och förlossningen är en riskfylld tidpunkt då syrebrist kan leda till skador. Men i många fall är nervsystemets sjukdomar förvärvade under livet. De är en följd av hur vi lever, hur vår miljö ser ut, samt individuell känslighet. I många fall vet man inte exakt varför de uppstår.

Den vanligaste förvärvade hjärnskadan är stroke, som är samlingsnamnet för blodpropp (infarkt) i hjärnan och hjärnblödning. De diagnoser som beskrivs i Neuroguiden, är de som har arbetsgrupper inom Neuroförbundet.

Några diagnoser inom gruppen neuromuskulära sjukdomar (NMD) har egna fristående sidor på grund av att de har egna arbetsgrupper. Det gäller ALS, MG och polyneuropatier.

Skolios, inkontinens och SRS är diagnoser som inte uppstår i nervsystemet men som ändå finns representerade med arbetsgrupper inom Neuroförbundet Arbetsgrupperna arbetar aktivt med information och utveckling av olika insatser för respektive diagnos. Att just dessa grupper bildats, beror på initiativ från aktiva medlemmar.

Rehabilitering

Rehabilitering är ett centralt begrepp för den som får en neurologisk sjukdom eller skada. Viss information om rehabilitering berörs under rubriken "Vård och Behandling" inom varje diagnos. Övergripande fakta om rehabiliteringsprocessen och läkningsmekanismer kan du ta del av via länken "Rehabilitering" under varje diagnos/symptom.

PRODUKTION AV NEUROGUIDEN

Produktion: www.mediabolaget.com

  • Projektledning: Anna Allergren
  • Research: Anna Allergren, Bo Landgren
  • Textförfattande: Anna Allergren, Helena Massalsky (Texterna bygger på intervjuer med sakkunniga neurologer/läkare inom respektive ämnesområde.)
  • Foto, video och stillbild: Markus Olsson, Josef Doukkali, Frank Byström
  • Animation, illustration: Anders Sandelin, Frank Byström
  • Videoredigering: Josef Doukkali, Anna Allergren
  • Musik: Mikael Svanevik
  • Berättarröst: Eva Fröling