Myastenia gravis (mg)

Mg är en muskelsjukdom som angriper impulsöverföringen från nerv till muskel. Följden blir att musklerna tröttas ut på ett onormalt sätt. Ibland angrips enstaka muskler, ibland många. Besvären varierar starkt. Efter ansträngning ökar svagheten i musklerna påtagligt.

Här får du och närstående råd och tips om myastenia gravis, kan dela erfarenheter och läsa om framsteg inom neurologisk forskning, vård, behandling och rehab.

 • Nyligen fått diagnos

  Här får du tips för att komma vidare efter diagnosbeskedet...

  Nyligen fått diagnos
 • Att leva med mg

  Här kan du ta del av information som underlättar vardagen...

  Att leva med mg
 • Vad händer i nervsystemet?

  Myastenia gravis stör impulsöverföringen från nerv till muskel. Myastenia gravis (mg) betyder allvarlig... Neuroguiden (mg)

Aktuellt inom mg

Ögonlockskirurgi som komplement till annan behandling

I en aktuell studie från Storbritannien analyseras 7 års erfarenheter av kirurgisk behandling sk ögonlockslyft mot hängande ögonlock (ptos). Det kan vara ett komplement som dock bara ska övervägas efter adekvat...

Läs mer

Hur påverkas MG av influensa jämfört med influensavaccination?

Hur stor är risken att Myastenia gravis – MG förvärras av influensa? Kan diagnosen försämras av att ta influensavaccin? En aktuell studie från Korea visar att den potentiella risken för försämring av MG-symtom är...

Läs mer

Nordiskt MG-möte i Oslo

Vartannat år träffas representanter från de fem nordiska länderna för att utbyta erfarenheter från verksamheterna i respektive land och ta del av senaste forskningen, vilket denna gång presenterades av professor Nils...

Läs mer
Läs om fler aktuella...