Aktuellt inom mg

Senaste nytt om MG

Spännande forskningsrön presenterades på den internationella konferensen om MG och relaterade sjukdomar som hölls på New York Academy of Sciences, i USA den 15-17 maj. Det som flera forskare presenter... Läs mer

Hoppas på cellterapier mot sällsynta diagonserna NMO och MG

Neurologiveckan 2017 reportage 2: Det spännande ämnet cellterapiforskning höll neurologen Clas Malmeström en spaning in i framtiden om. Här kan det finnas nya möjligheter att behandla hjärntumörer och... Läs mer

Vad vet vi om fysisk träning och mg?

Trots att myastenia gravis, mg, är en neuromuskulär sjukdom med muskeltrötthet som sitt huvudsymptom, finns inga vetenskapliga underlag för hur konditions- eller styrketräning påverkar sjukdomen eller... Läs mer

Gåtan om effekten av fysisk träning vid Myasthenia Gravis behöver ett svar

Neuroförbundet stödjer forskning med 250 000 kronor Hittills saknas större vetenskapliga studier om hur fysisk träning påverkar muskeltröttheten och sjukdomsförloppet vid Myasthenia Gravis (MG), både... Läs mer

Ny studie: Tymektomi ger effekt

- Tymektomi - bortoperation av körteln tymus/brässen – förbättrar mg-symptom och minskar behovet av övriga immunhämmande mediciner över en 3- årsperiod hos patienter utan tymom. Nuvarande riktlinjer a... Läs mer

NIH-finansierad studie stöder kirurgi som behandling för myasthenia gravis

I en global undersökning av myasthenia gravis, en autoimmun sjukdom som orsakar muskelsvaghet och trötthet, fann forskarna att kirurgiskt avlägsnande av ett organ som kallas bräss, minskade patientern... Läs mer

Varför får kvinnor oftare mg och andra autoimmuna sjukdomar?

Spännande nya resultat finns nu avseende kopplingen mellan thymus och en ökad risk för kvinnor att drabbas av myastenia gravis, mg, och andra autoimmuna sjukdomar. Det skriver Anna Rostedt Punga, doce... Läs mer

Medverka i neuroregistret för myastenia gravis!

- Se till att din läkare medverkar med dina erfarenheter i kvalitetsregistret för mg! Att dokumentera och samla fakta om vård och behandling från många patienter som lever med en viss diagnos, kan ge... Läs mer

Stamcellsterapi kan fungera vid svår mg

En liten studie från ett kanadensiskt forskningscenter i Ottawa stöder teorin att autolog stamcellstransplantation kan ha effekt vid svår myasthenia gravis, mg. Läs mer

Mg-veckan: Nya behandlingar mot mg på gång

Forskningen kring den neurologiska diagnosen myastenia gravis, MG vinner mark och nya behandlingar utprovas. 2500 personer i Sverige har diagnosen och ett par internationella prövningar pågår med biol... Läs mer
next
last