Aktuellt inom mg

Ögonlockskirurgi som komplement till annan behandling

I en aktuell studie från Storbritannien analyseras 7 års erfarenheter av kirurgisk behandling sk ögonlockslyft mot hängande ögonlock (ptos). Det kan vara ett komplement som dock bara ska övervägas eft... Läs mer

Hur påverkas MG av influensa jämfört med influensavaccination?

Hur stor är risken att Myastenia gravis – MG förvärras av influensa? Kan diagnosen försämras av att ta influensavaccin? En aktuell studie från Korea visar att den potentiella risken för försämring av... Läs mer

Nordiskt MG-möte i Oslo

Vartannat år träffas representanter från de fem nordiska länderna för att utbyta erfarenheter från verksamheterna i respektive land och ta del av senaste forskningen, vilket denna gång presenterades a... Läs mer

Senaste nytt om MG

Spännande forskningsrön presenterades på den internationella konferensen om MG och relaterade sjukdomar som hölls på New York Academy of Sciences, i USA den 15-17 maj. Det som flera forskare presenter... Läs mer

Hoppas på cellterapier mot sällsynta diagonserna NMO och MG

Neurologiveckan 2017 reportage 2: Det spännande ämnet cellterapiforskning höll neurologen Clas Malmeström en spaning in i framtiden om. Här kan det finnas nya möjligheter att behandla hjärntumörer och... Läs mer

Vad vet vi om fysisk träning och mg?

Trots att myastenia gravis, mg, är en neuromuskulär sjukdom med muskeltrötthet som sitt huvudsymptom, finns inga vetenskapliga underlag för hur konditions- eller styrketräning påverkar sjukdomen eller... Läs mer

Gåtan om effekten av fysisk träning vid Myasthenia Gravis behöver ett svar

Neuroförbundet stödjer forskning med 250 000 kronor Hittills saknas större vetenskapliga studier om hur fysisk träning påverkar muskeltröttheten och sjukdomsförloppet vid Myasthenia Gravis (MG), både... Läs mer

Ny studie: Tymektomi ger effekt

- Tymektomi - bortoperation av körteln tymus/brässen – förbättrar mg-symptom och minskar behovet av övriga immunhämmande mediciner över en 3- årsperiod hos patienter utan tymom. Nuvarande riktlinjer a... Läs mer

NIH-finansierad studie stöder kirurgi som behandling för myasthenia gravis

I en global undersökning av myasthenia gravis, en autoimmun sjukdom som orsakar muskelsvaghet och trötthet, fann forskarna att kirurgiskt avlägsnande av ett organ som kallas bräss, minskade patientern... Läs mer

Varför får kvinnor oftare mg och andra autoimmuna sjukdomar?

Spännande nya resultat finns nu avseende kopplingen mellan thymus och en ökad risk för kvinnor att drabbas av myastenia gravis, mg, och andra autoimmuna sjukdomar. Det skriver Anna Rostedt Punga, doce... Läs mer
next
last