Medel har beviljats för utveckling av en ny behandling av myastenia gravis

  • Datum: 16-02-11, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: glycorex.se

Bolaget Glycorex Transplantation har beviljats medel från Vinnova, totalt 4.3 MSEK under två år, för utveckling av en ny behandling av symtom vid myasthenia gravis, mg. Plasmabyte kan lindra symptomen, men ger ofta biverkningar. Denna metod vill bolaget nu utveckla.

Mg är en autoimmun sjukdom där över 80 % av patienterna bildar antikroppar (autoantikroppar) mot receptorer på muskelceller. Därmed störs nervsignalen till muskeln vilket ger nedsatt muskelfunktion. Det finns ingen botande behandling, en del patienter kan dock bli mer eller mindre symptomfria. Behandling ges med läkemedel, även plasmabyte används för att allmänt sänka antikroppsnivåerna. I Europa behandlas cirka 3.000 Myasthenia gravis patienter kroniskt med upprepade plasmabyten var och varannan månad.

Plasmabyte är emellertid inte en specifik behandling för reduktion av autoantikroppar, utan reducerar samtliga antikroppar och plasmakomponenter. Plasmabyte kan lindra symptomen, men ger ofta biverkningar.

Bolaget har som mål att utveckla produkter som specifikt eliminerar de antikroppar som behöver reduceras, utan att påverka andra plasmakomponenter, för behandling av de autoimmuna sjukdomar där patienterna idag behandlas med upprepade plasmabyten.

Avsikten med dessa nya produkter är uppnå en effektivare behandling med bättre symptomlindring och med färre sidoeffekter än dagens behandlingar. Marknadspotentialen för en sådan produkt för behandling av mg bedöms vara stor.

Käla: http://www.glycorex.se/investerare/pressmeddelanden/