Medverka i neuroregistret för myastenia gravis!

  • Datum: 16-06-28, Publicerad av anne.thelander@neuroforbundet.se
  • Källa: Neuroförbundet

- Se till att din läkare medverkar med dina erfarenheter i kvalitetsregistret för mg! Att dokumentera och samla fakta om vård och behandling från många patienter som lever med en viss diagnos, kan ge mycket intressant information. Och på sikt förbättra vården.

Den uppmaningen riktar Roger Lindahl, ombudsman på Neuroförbundet till alla som lever med mg. Tillsammans med Rosita Wihlborg, diagnosstödjare för mg, är de båda patientrepresentanter i kvalitetsregistret för mg.

- Nu vill jag veta vad som är viktigt för er. Hoppas ni kan bidra. Påtala problem, som ni haft inför diagnostisering och behandling. Kom med förslag till förbättring, skriver Rosita på förbundets community. Där kan ni också debattera och lämna synpunkter.

- Jag tog på mig detta uppdrag då jag på sikt såg en möjlighet att få nationella vårdriktlinjer för mg. Vi vet att behandlingen kan se väldigt olika ut, beroende på var i landet vi bor. Det vill både jag och Neuroförbundet ändra på.

Läs och bidra till Rositas uppmaning på förbundets community genom att klicka på länken nedan! Rgistrera dej på vår community om du inte redan är det eller använd de uppgifter du lade upp när du sökte medlemsskap. Sedan kan du klicka på länken nedan!

http://neuroforbundet.se/community/rum/amne/?topicId=929

Läs mer om kvalitetsregistret för mg: http://www.neuroreg.se/sv.html/myastenia-gravis