Stamcellsterapi kan fungera vid svår mg

  • Datum: 16-04-06, Publicerad av anne.thelander@neuroforbundet.se
  • Källa: medpagetoday.com

En liten studie från ett kanadensiskt forskningscenter i Ottawa stöder teorin att autolog stamcellstransplantation kan ha effekt vid svår myasthenia gravis, mg.

Vid en autolog transplantation tas stamcellerna från patienten när sjukdomen är i ett lugnt skede, så kallad remission. De ges tillbaka till patienten efter cytostatikabehandling, ibland kombinerat med strålbehandling.

Vid en studie av patienter med ihållande svår mg, ersattes gamla lymfocyter med nya som genererats av patientens egna stamceller. En långvarig effekt uppnåddes, där sjukdomen gick in i ett lugnt skede, utan att ytterligare behandling behövde göras. Studien var en så kallad kohortstudie, vilket är en undersökning som följer en avgränsad och noggrant beskriven grupp, en kohort, under längre tid.

Samtliga sju patienter i studien uppvisade en fullständig, varaktig och stabil remission - några för mer än ett decennium

Patienterna hade inga ytterligare mg- symptom och behövde inte fortlöpande behandling under en period av 2,5 år upp till nästan 13 år efter transplantationen, rapporterar Harold Atkins, MD, vid University of Ottawa i Ontario, och hans kollegor i tidskriften JAMA Neurology.

"Autolog hematopoetisk stamcellstransplantation kan övervägas för vissa patienter med svår myasthenia gravis för vilka riskerna med detta förfarande uppvägs av dess potentiella fördelar. Men det kan bara göras vid institutioner som har stor erfarenhet av transplantationer", skriver forskarna och påpekar att ytterligare utforskning och tester på området behöver göras.

Läs hela artikeln på: http://www.medpagetoday.com/Neurology/GeneralNeurology/57184