"Patientlagen måste bli rättighetslag istället för skyldighetslag"

  • Datum: 17-03-15, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Nyhetsredaktör. Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Patientlagen är utvärderad i rapporten "Lag utan genomslag":
-Patientlagen måste gå ifrån att vara en skyldighetslag för vårdpersonal till en rättighetslag för oss patienter. Och det håller inte med att så många i vårt land är missnöjda med vården och att det är en sådan brist på samordning mellan olika vårdinrättningar, säger Lise Lidbäck, Neuroförbundets ordförande.

Patientlagen har än så länge inte infriat de-Patientlagen måste gå ifrån att vara en skyldighetslag för vårdpersonal till en rättighetslag för oss patienter. Och det håller inte med att så många i vårt land är missnöjda med sin vård och att det är en sådan brist på samordning mellan olika vårdinrättningar, säger Lise Lidbäck, Neuroförbundets ordförande. förhoppningar som fanns när lagen kom till för drygt två år sedan, den 1 januari 2015. Det hävdar många patienter, som också är medlemmar i Neuroförbundet. Och det visar dessutom en utvärdering av patientlagen som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys gjort och nu publicerat.
-Kännedomen om patientlagen inom sjukvården är fortfarande väldigt låg och det är ett utslag för bristande förmåga till implementering i alla nödvändiga led, hävdar Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck:
-Det behövs en mycket bättre samordning mellan regering och landstingen och en starkare ställning för patienterna är en förutsättning för framtidens sjukvård, säger Lise Lidbäck och fortsätter:

Medlemsundersökning bekräftar brister

Hon menar att det är en stor brist på-Patientlagen måste gå ifrån att vara en skyldighetslag för vårdpersonal till en rättighetslag för oss patienter. Och det håller inte med att så många i vårt land är missnöjda med sin vård och att det är en sådan brist på samordning mellan olika vårdinrättningar, säger Lise Lidbäck, Neuroförbundets ordförande. Foto. Håkan Sjunnesson / NeuroMedia en helhetssyn på människan inom vården:
-När jag går till doktorn vill jag vara hela Lise, inte bara ett ben eller en lunga. Och det måste bli en samordning mellan de olika landstingen när det gäller patientjournaler. Hon har själv erfarenhet av denna allvarliga brist relativt nyligen.
Efter en svår bilolycka blev Lise Lidbäck först akut behandlad på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Därefter transporterades hon med ambulansflyg från Göteborg och ett av sjukhusen i Stockholm för fortsatt vård.

Journalen borta efter ambulansflygtransport

-På mig på båren i planet låg min journal -Patientlagen måste gå ifrån att vara en skyldighetslag för vårdpersonal till en rättighetslag för oss patienter. Och det håller inte med att så många i vårt land är missnöjda med sin vård och att det är en sådan brist på samordning mellan olika vårdinrättningar, säger Lise Lidbäck, Neuroförbundets ordförande. Foto. Håkan Sjunnesson / NeuroMediasom "skulle följa mig för att patientsäkerheten måste hållas hög" som läkaren förklarade. Men i själva verket var orsaken att de olika sjukhusens journalsystem inte är kompatibla, hävdar Lise Lidbäck.
-Helt orimligt i Sverige med vår stora digitala informationsutbyggnad, jämfört med nästan alla andra länder i världen, tycker Lise Lidbäck, som fortsätter med häpnadsväckande uppgifter:
-När jag efter denna dramatiska upplevelse landat i ett vårdrum på sjukhuset i Stockholm, visade det sig att min journal ändå var borta och på grund av det gjorde sedan vårdpersonal allvarliga misstag, eftersom de inte visste vad jag blivit behandlad för i Göteborg. Så här får det inte bara gå till, tycker Lise Lidbäck, som fortfarande undrar vem som tog hennes journal och var den hamnade.
-En stark patientlag är ett krav i vårt samhälle och som patient måste man också få starkare stöd att kunna driva sina egna ärenden rättsligt, hävdar Lise Lidbäck, Neuroförbundets ordförande.

Text & foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Se NeuroMedias webb-TV-reportage om patientlagen när den var Almedalsämne 2016>

Se NeuroMedias webb-TV-reportage om patientlagen när den var ny 2015>

Läs mer om den nya rapporten "Lag utan genomslag" från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys>

Läs rapporten om hur patientlagen fungerar ur Neuroförbundets perspektiv>

Läs mer om Neuroförbundets omfattande opinionsarbete för att vårt samhälle ska bli ett tillgängligt och användbart samhälle för alla>

-Patientlagen måste gå ifrån att vara en skyldighetslag för vårdpersonal till en rättighetslag för oss patienter. Och det håller inte med att så många i vårt land är missnöjda med sin vård och att det är en sådan brist på samordning mellan olika vårdinrättningar, säger Lise Lidbäck, Neuroförbundets ordförande. Foto. Håkan Sjunnesson / NeuroMedia