Vi är:

En ideell och fristående organisation som styrs av dig som medlem
Vi arbetar för att förbättra situationen för personer med neurologiska sjukdomar och skador, samt för deras anhöriga.

Viktiga delar i vårt arbete är att medverka till att bryta isolering och skapa gemenskap.Ge medlemmmar och deras anhöriga möjlighet att träffas.Våra medlemmar har genom våra aktiviteter möjligheter till resor, utflykter,och annan rekreation.

Hjärtligt välkommen som medlem!

­

Nyheter

Endast 37 % får professionell rehabilitering i Gävleborg

Neurorapporten 2015 - Gävleborg Över 500 000 personer har en neurologisk diagnos. För det flesta är rehabilitering och vuxenhabilitering nödvändigt för att kunna arbeta, ta hand om familjen samt delta i samhället. Läs mer

Läs om fler aktuella...