På Gotland finns lokalföreningen Martallen

Martallen

(omfattar hela Gotland)
Roland Sundelin
Ravinstigen 15
621 58 VISBY
Mobil: 0498-48 15 66
e-post: martallen@neuroforbundet.se