Neuroförbundets länsförbund i Skåne

Neuroförbundet Skåne har till ändamål att inom sitt verksamhetsområde ta till vara de neurologikt sjuka och/eller funktionsnedsatta samt deras anhörigas intressen. Neuroförbundet Skåne skall också vara ett samarbetsorgan för de lokalföreningar som
finns inom verksamhetsområdet

Hjärtligt välkommen som medlem i någon av våra föreningar i Skåne!

Nyheter

Den 12/2 var det infokväll om Ädelfors Folkhögskola

Den 23-25 maj, kommer Neuro Skåne för första gången ha en 3 dagars kurs på Ädelfors folkhögskola i Småland.

Läs mer

Intresseförfrågan ang samverkansseminarium om Polyneuropati

Polyneuropati nätverket i Skåne har planerat att genomföra ett samverkanseminarium för alla med Polyneuropati i södra Sverige. Detta kommer ske på Valjeviken i maj månad. Sprid gärna informationen. Läs mer

Neuro Skånes Ungdomsgrupp i Malmö

Detta riktar sig till alla medlemmar i Neuro Skåne som är under 35 år.

Läs mer
Läs om fler aktuella...