NMD-badet

  • Datum: 18-03-15, Publicerad av goteborg@neuroforbundet.se

Vårterminen börjar måndag 8 januari

Badet är till för dig som har en neuromuskulär sjukdom och mår bra av rörelser i varmvattenbassäng.
Plats: på reumatologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Avgift: 250 kr per termin
Tid: 17.30
Är du intresserad av badet, ring Michael Ahlberg, tel. 0301-32 151,
0709-66 51 52, e-post: michael.ahlberg@bilia.se