Kräver lika villkor för alla som behöver inkontinenshjälpmedel

  • Datum: 16-05-04, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media

Inkontinensdagen 6 maj: För många människor som drabbas av inkontinens kantas vardagen av rädsla för läckage, socialt utanförskap, depression och frustration.
-Men med rätt inkontinenshjälpmedel skulle många problem bli mindre. Tyvärr får inte alla patienter dessa hjälpmedel. Oacceptabelt, hävdar Marit Jenset, Neuroförbundets generalsekreterare.

Inkontinensfrågor är tabuämnen i många sammanhang trots att många någon Neuroförbundets generalsekreterare Marit Jenset. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Mediagång under livet måste brottas med dem personligen.
-Tyvärr vet vi att patienten inte alltid får det hjälpmedel som han eller hon behöver, säger Neuroförbundets generalsekreterare Marit Jenset och fortsätter:
-Vi vill att enskilda vårdgivare och användare fritt får välja hjälpmedel för inkontinens. Inte att sjukvården styr valet av inkontinenshjälpmedel ensidigt utifrån ett kostnadsperspektiv.

Debattartikel med sju andra

Tillsammans med sju andra förbund och föreningar med intressen i inkontinensfrågor, har Neuroförbundet därför skrivit följande debattartikel för att peka på ett ämne som egentligen är viktigt för oss alla på ett eller annat sätt:

"Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) säger i sin andra paragraf att "Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården".
Tyvärr vet vi att patienten inte alltid får Var tredje kvinna kommer någon gång under livet att få problem med urininkontinens. Bland män är det relativt ovanligt i yngre åldrar men från 60 årsåldern får minst en av tjugo män problem med urininkontinens. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Mediadet hjälpmedel som han eller hon behöver. Vi vet också att tillgången på hjälpmedel vid urininkontinens, urinretention och avföringsinkontinens idag skiljer sig åt beroende på var i landet man bor. Och att upphandlingar och kostnader kan styra detta sortiment snarare än patientens behov. Lika villkor gäller inte, det här måste förändras.

Individuell trygghet viktig

Vi vill också se att ett ändamålsenligt och brett sortiment upphandlas för att fylla olika användares behov, förutsättningar och livssituationer. Det här är hjälpmedel som är förknippade med intima och många gånger tabubelagt funktionshinder. Just därför är individuella förutsättningar, trygghet och möjligheten att prova nya produkter avgörande för patientens livskvalitet.

Fritt val av skydd ett måste

Vi efterfrågar också att enskilda vårdgivare och användare fritt får välja hjälpmedel för urininkontinens, urinretention eller avföringsinkontinens inom det upphandlade sortimentet utifrån användarens behov. Inte att sjukvården styr valet av inkontinenshjälpmedel ensidigt utifrån ett kostnadsperspektiv.
För den som inte är beroende av inkontinenshjälpmedel kan detta verka som obetydliga detaljer. Men vi vet att med rätt produkter kan livet förbättras och goda effekter för både individ och samhälle uppnås. Just därför måste alla få inkontinenshjälpmedel på lika villkor."

Neuroförbundet
Nikola
Personskadeförbundet RTP
RG Aktiv Rehabilitering
Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Urologi
Sinoba
Inkontinensgruppen hos Swedish Medtech
Uroterapeutisk Förening

-

Var tredje kvinna kommer någon gång under livet att få problem med urininkontinens. Bland män är det relativt ovanligt i yngre åldrar men från 60 årsåldern får minst en av tjugo män problem med urininkontinens. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet MediaFakta urininkontinens

Var tredje kvinna kommer någon gång under livet att få problem med urininkontinens. Bland män är det relativt ovanligt i yngre åldrar men från 60 årsåldern får minst en av tjugo män problem med urininkontinens.

Vem som helst kan få
Vem som helst, ung eller gammal, man eller kvinna, kan tillfälligt eller under en längre tid få besvär med inkontinens. Det är ett vanligt problem vid neurologiska sjukdomar och skador.
Inkontinens är ett medicinskt, psykologiskt och socialt problem, men ingen vet hur utbrett det är eftersom många aldrig söker hjälp för sina besvär. Minst en halv miljon svenskar har problem med inkontinens.

Olika orsaker
Orsakerna till inkontinens varierar och kan ibland vara svåra att hitta. Det kan bero på infektioner eller förändringar i urinblåsan, urinröret eller organ som ligger intill. Urin- och avföringsinkontinens kan också bero på att bäckenets muskler försvagats genom hög ålder, övervikt, graviditetoch förlossning samt genomgångna urologiska och/eller gynekologiska operationer. Urinvägsinfektioner och urinrörskatarr kan orsaka trängningar med eller utan urinläckage hos unga kvinnor. Hos äldre är rubbningar i blåsans nervfunktioner en vanlig orsak. Män kan ha sjukdomar i blåshalskörteln (prostata) och blåsstenar som ligger bakom problemen.
Andra orsaker kan vara biverkningar av vissa läkemedel eller skador på de nerver som styr blås- och tarmtömning. Även miljöbetingade faktorer, som svårigheter att hitta en toalett eller hinna fram till den, påverkar. Inkontinens följer inte med åldrandet, men kan hos äldre ha flera orsaker samtidigt.

Läs mer om inkontinens i Neuroguiden under "Symtom">

-

Var tredje kvinna kommer någon gång under livet att få problem med urininkontinens. Bland män är det relativt ovanligt i yngre åldrar men från 60 årsåldern får minst en av tjugo män problem med urininkontinens. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet MediaFakta fekal inkontinens - avföringsinkontinens

Avföringsinkontinens betyder att det läcker avföring utan att du kan förhindra det. En orsak kan vara sjukdom eller skada, särskilt om besvären börjar plötsligt eller försämras snabbt. En annan orsak kan vara att muskler, nerver och tarmarna fungerar sämre när du åldras. Då brukar besvären ofta öka långsamt. Det är vanligare bland kvinnor, som ofta får besvär på grund av skador som kan uppstå vid en förlossning.

Två typer av läckage

Hur svårt problemet är beror på vad som läcker, hur ofta, och hur mycket som läcker ut. Det kan läcka ut lös eller fast avföring, ibland både och. Det finns två huvudtyper av läckage:

  • Vid trängningsläckage känner du att läckaget är på gång, men hinner inte till toaletten eller så orkar du inte hålla emot.
  • Vid passivt läckage får du ingen förvarning utan märker först efteråt att det har läckt ut avföring.

Ibland kan du ha både avföringsinkontinens och urininkontinens, det vill säga att du läcker både avföring och urin.

Slutmusklerna fungerar sämre när du blir äldre

Avföringsläckage är vanligare hos äldre. Det beror på att slutmusklerna eller slutmusklernas nerver fungerar sämre när du blir äldre. Avföringsläckaget kan också bero på sjukdomar eller skador i tarmen som ger diarré, vilket i sin tur kan göra att det läcker avföring. Sitter den sjukliga förändringen, till exempel tumörer, polyper och inflammation, i ändtarmen är risken ännu större.

Läs mer om avföringsinkontinens på vårdguiden 1177>

-

Läs mer om Neuroförbundets opinionsarbete>

Bli medlem i Neuroförbundet och/eller stöd den neurologiska forskningen genom Neuroförbundet>