Frustrerade över att inte få fram assistansens samhällsvinst

  • Datum: 15-05-20, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Assistansreformen innebär ju att många får jobb, kan betala skatt och bidra till samhällsutvecklingen. Både de som får personlig assistans och de som ger den. Jag är frustrerad över att det är så svårt att få fram budskapet att den personliga assistansen innebär en samhällsvinst i slutänden och besapring i det allmänna sjukvårdssystemet, hävdar Lise Lidbäck. Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMedia

-Det är frustrerande att politikerna inte ser att den personliga assistansen innebär en samhällsvinst totalt sett. Det tycker Lise Lidbäck Neuroförbundet och Adolf Ratzka, Independent Living, en av grundarna av assistansreformen. Hör Webbradioreportaget från Riksdagshusseminariet om hoten mot personlig assistans!

Lyssna på webbradioreportaget om läget för assistansreformen 2015. Medverkande är Lise Lidbäck, Adolf Ratzka, Bengt Eliasson, Cecilia Ekholm & Ola Hålén. (MP3-dokument, 10.1 MB)

Lyssna på webbradiointervjun med Adolf Ratzka, en av assistansreformens grundare. (MP3-dokument, 6.0 MB)

Reporter & fotograf: Håkan Sjunnesson NeuroMedia-Det är frustrerande att politikerna inte ser den personliga assistansen betydelse och att den innebär en samhällsvinst totalt sett. Det tycker Adolf Ratzka, verksamhetsledare på Independent Living, en av grundarna av assistansreformen för drygt 20 år sedan. Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMedia

"Verkligheten bakom kostnadsutvecklingen för personlig assistans" var temat för ett frukostseminarium i Riksdagshuset den 20 maj 2015. Ett 40-tal personer hade anmält intresse och riksdagsledamoten Bengt Eliasson höll samman mötet. Medverkade gjorde förutom Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande, Bettina Kashefi chefsekonom SKL, Sveriges kommuner och landsting, Harald Wessman Humana Assistans och Adolf Ratzka, verksamhetsledare för Independent Living.

-Den personliga assistansen betyder livet för mig och assistansreformen är allt mer hotad. Skruvarna dras åt nu, det framgår tydligt i de olika rapporter som kommer och alternativet är att kommunerna skulle ta över assistansen helt igen. Men det blir dyrare och de klarar inte kvaliteten, hävdar Adolf Ratzka.

Hävdar samhällsvinst totalt sett

Lise Lidbäck hävdar också att assistansreformen är klart hotad, vilket delvis beror på ansvariga politikers brist på insikt.Assistansreformen innebär ju att många får jobb, kan betala skatt och bidra till samhällsutvecklingen. Både de som får personlig assistans och de som ger den. Jag är frustrerad över att det är så svårt att få fram budskapet att den personliga assistansen innebär en samhällsvinst i slutänden och besapring i det allmänna sjukvårdssystemet, hävdar Lise Lidbäck. Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMedia
-Politikerna är inte riktigt hemma i rätt sätt att tänka kring den personliga assistansen och de tänker alldeles för kortsiktigt när de bara tittar på de direkta kostnaderna. Assistansreformen innebär ju att många får jobb, kan betala skatt och bidra till samhällsutvecklingen. Både de som får personlig assistans och de som ger den. Jag är frustrerad över att det är så svårt att få fram budskapet att den personliga assistansen innebär en samhällsvinst i slutänden och besapring i det allmänna sjukvårdssystemet, hävdar Lise Lidbäck.

Utebliven ersättningshöjning hotar existens

Representanter från assistansbolag hävdar att deras ersättning per assistanstimme inte följer med lönehöjningarna för de som jobbar som personliga assistenter. Vinsten för de privata assistansbolagen ligger allmänt bara på 5 procent idag och sjunker, vilket hotar assistansbolagens existens på sikt. Det finns enligt samma bolag villfarelser i samhällsdebatten att assistansbolagens vinsmarginaler nu skulle vara betydligt större än så. Men de bedyrar att vinsmarginalen bara är på några få procent, och det måste den fortsätta att vara, för att bolagen ska kunna existera.

Det här var det första i en serie av seminarier i detta ämne.

Ola Hålén och Cecilia Ekholm representerade varsitt assistansbolag på frukostseminariet i Riksdagshuset. De är mycket bekymrade över att deras ersättning per assistanstimme inte följer med lönehöjningarna för de som jobbar som personliga assistenter. Vinsten för de privata assistansbolagen ligger allmänt bara på 5 procent idag och sjunker, vilket hotar assistansbolagens existens på sikt. Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMedia
Ola Hålén och Cecilia Ekholm representerade varsitt assistansbolag på frukostseminariet i Riksdagshuset. De är mycket bekymrade över att deras ersättning per assistanstimme inte följer med lönehöjningarna för de som jobbar som personliga assistenter. Vinsten för de privata assistansbolagen ligger allmänt bara på 5 procent idag och sjunker, vilket hotar assistansbolagens existens på sikt.

-Den personliga assistansen betyder så mycket för så många, som fick ett helt nytt liv genom assistansreformen, hävra Lise Lidbäck Neuroförbundet ordförande. Riksdagsledamoten Bengt Eliasson och Bettina Kashefi från SKL medverkade också. Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMedia
-Den personliga assistansen betyder så mycket för så många, som fick ett helt nytt liv genom assistansreformen, hävra Lise Lidbäck Neuroförbundet ordförande. Riksdagsledamoten Bengt Eliasson och Bettina Kashefi från SKL medverkade också.

Det var hög koncentration hos deltagarna på Frukostseminariet i Riksdagshuset, i det första seminariet 2015 i ämnet "Verkligheten bakom kostnadsutvecklingen för personlig assistans" Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMedia
Det var hög koncentration hos deltagarna på Frukostseminariet i Riksdagshuset, i det första seminariet 2015 i ämnet "Verkligheten bakom kostnadsutvecklingen för personlig assistans"

Per Westerberg, före detta Riksdagens förste talman, satt med längst bak under Riksdagsseminariet om Personliga assistansens utveckling 2015. Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMedia
Per Westerberg, före detta Riksdagens förste talman, satt med längst bak under Riksdagsseminariet om Personliga assistansens utveckling 2015. Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMedia

Läs mer om den personliga assistansen och Neuroförbundets bevakning av ämnet>