”Klokt beslut att regeringen skrotar sitt hälsoväxlingsförslag”

  • Datum: 16-08-24, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Nyhetsredaktör Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media

Regeringen skrotar sitt kritiserade förslag om hälsoväxling, som var tänkt att få bort problemet med att så många är långtidssjukskrivna. Och detta tycker Neuroförbundets ordförande är bra.
-Det är ett klokt beslut. Arbetsmarknadens parter har istället skrivit under tydliga avsiktsförklaringar för friskare arbetsplatser.

Regeringsförslaget om en hälsoväxling harRegeringen skrotar sitt förslag om hälsoväxling, för att få bukt med problemet att så många är långtidssjukskrivna. Och detta tycker Neuroförbundets ordförande är bra.-Det är ett klokt beslut. Arbetsmarknadens parter har istället skrivit under tydliga avsiktsförklaringar för friskare arbetsplatser. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media mött en massiv kritik de senaste månaderna. Inte minst från funktionshinderrörelsen, eftersom det riskerar att arbetsgivare inte anställer personer med en funktionsnedsättning. Arbetsgivaren skulle ju enligt hälsoväxlingsförslaget få bekosta 25 procent av den anställdes ersättning efter 90 dagars sjukskrivning.
-Jag och Neuroförbundet gläds verkligen åt regeringens mycket kloka beslut nu, att skrota sitt hälsoväxlingsförslag. Det är alltid bättre när berörda parter frivilligt inleder konstruktiva samarbeten i viktiga frågor, än att pålagor läggs uppifrån, säger Lise Lidbäck, Neuroförbundets ordförande. Hon pekar på att arbetsmarknadens parter nu har tagit tag i problemet och gjort överenskommelser om att vidta åtgärder.
-Högst sannolikt kommer de åtgärderna att vara mycket mer träffsäkra än förslaget om hälsoväxlingen, tror hon.

Mycket aktiva i debattenNeuroförbundet har varit mycket engagerade i den här debatten om regerinegns hälsoväxlingsförslag under våren 2016. Bland annat debattartikel i SVD, debattmedverkan i riksdagen och nu senast under Almedalsveckan i Visby.-Inte minst för att vi fruktade att en redan otillgänglig och tuff arbetsmarknad för många av för våra medlemmar, skulle bli än mer problematisk att såväl stanna kvar i som komma in i, säger Lise Lidbäck. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media
Neuroförbundet har varit mycket engagerade i den här debatten om regerinegns hälsoväxlingsförslag under våren 2016. Bland annat debattartikel i SVD, debattmedverkan i riksdagen och nu senast under Almedalsveckan i Visby.
-Inte minst för att vi fruktade att en redan otillgänglig och tuff arbetsmarknad för många av för våra medlemmar, skulle bli än mer problematisk att såväl stanna kvar i som komma in i, säger Lise Lidbäck och hänvisar till en tidigare gjord medlemsundersökning, som visar att 3 av 10 Neuroförbundsmedlemmar har uppgivit att de är rädda för att förlora sina arbeten pga av sin diagnos. Vidare uppger 4 av 10 att de skulle kunna arbeta eller gå upp i arbetstid om de gavs de rätta förutsättningarna.

Neuroförbundet har varit mycket engagerade i den här debatten om regerinegns hälsoväxlingsförslag under våren 2016. Bland annat debattartikel i SVD, debattmedverkan i riksdagen och nu senast under Almedalsveckan i Visby.-Inte minst för att vi fruktade att en redan otillgänglig och tuff arbetsmarknad för många av för våra medlemmar, skulle bli än mer problematisk att såväl stanna kvar i som komma in i, säger Lise Lidbäck. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media

De som vill jobba ska få det
-Givetvis ska arbetsgivarna ha ett långtgående ansvar för arbetsmiljö och de anställdas hälsa och vi har redan i dagsläget en diger lagstiftning som hanterar detta. Dessutom kommer nu sannolikt de underskrivna avsiktsförklaringarna att bidra ytterligare till ett ännu friskare arbetsliv, hoppas Lise Lidbäck.
-Men kampen om allas möjligheter på arbetsmarknaden fortsätter. De av våra medlemmar som kan och vill arbeta måste ges möjligheten! Inskärper förbundsordförande Lidbäck.

Ohälsa ofta inte arbetsrelaterad
Arbetsmarknadens parter har nu skrivit under tydliga avsiktsförklaringar med syftet att arbeta för friskare arbetsplatser. Det handlar bland annat om arbetsmiljöfrågor, friskvård och förebyggande åtgärder, allt för att förebygga att människor blir sjuka på sina arbetsplatser. Man kommer att titta riskfaktorer och arbeta aktivt på många olika sätt.
-Viktigt dock, är att komma ihåg att långt ifrån all ohälsa är arbetsrelaterad och fler åtgärdsförslag är sannolikt att vänta, påpekar Lise Lidbäck och fortsätter:
-Mycket mer behöver göras för att neuromottagning. genrebild Foto. Håkan Sjunnessonstoppa den skenande utvecklingen i sjukskrivningsstatistiken.

Måste gynna båda sidor
Kostnaderna för sjukförsäkringen kommer enligt Försäkringskassan att öka från 36,6 miljarder år 2015 till 49,3 miljarder år 2020. En rad åtgärdsförslag är också på gång från Regeringens sida som vi sannolikt kommer att få ta del av under hösten.
-Men på Neuroförbundet menar vi också att en av Regeringens viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för en tillgänglig arbetsmarknad som gynnar såväl arbetsgivare som arbetstagare, tycker Lidbäck.

Flexjobb på regeringens bord
-Många av de långsjukskrivna skulle sannolikt både orka och vilja arbeta om de fick förutsättningar att göra detta efter egen ork och förmåga. Varje arbetad minut är värdefull för oss alla.
-Fyrkantiga försäkringssystem som skapar inlåsningseffekter måste bort och nya lösningar införas, säger Lise Lidbäck och pekar på Neuroförbundets arbetsmarknadsreform enligt dansk förebild:
-En sådan lösning är ju Flexjobb som Neuroförbundet har arbetat intensivt för i flera år och som nu ligger på Regeringens bord. #

Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media

Läs mer om kritiken mot regeringens hälsoväxlingsförslag>

Så försvarade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll regeringens förslag om hälsoväxling>

Läs och se regeringens beslut om att ta tillbaka sitt hälsoväxlingsförslag på regeringen.se>

Läs mer om Neuroförbundets omfattande opinionsarbete för att det ska skapas en mer rättvis neurosjukvård i Sverige>

Läs mer om Neuroförbundets förslag till ny arbetsmarknadsreform FLEXJOBB>

Läs mer om debatten under Almedalsveckan då Neuroförbundets ordförande mötte socialförsäkringsmininistern>Läs mer om debatten under Almedalsveckan då Neuroförbundets ordförande mötte socialförsäkringsmininistern. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media

Så såg regeringens förslag till hälsoväxling ut i stora drag sommaren 2016:

Så såg hälsoväxlingsförslagets huvudprinciper ut på regeringswebben.