Lyssna på Neuropoddreportaget om senaste Lunda-hjärnforskningen

  • Datum: 17-12-22, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Nyhetsredaktör Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media /Neuropodden

Lunds universitet firar 350 års verksamhet och därför arrangerades en Hjärnvecka med föreläsningar och seminarier om den omfattande forskning kring hjärnan som pågår på universitetet i samarbete med andra globala forskarkluster. Lyssna på Neuropoddens webbradioreportage från veckan.

Neuropodden om hjärnforskningens frontlinje 2017-2018. Lunds universitet fyller nu 350 år och därför arrangerades en Hjärnvecka för forskare och andra intresserade på olika platser i staden. En rad namnkunniga forskare höll korta föreläsningar och berättade om olika framsteg inom forskningen kring vår hjärnas funktioner och dysfunktioner.

Medverkande i detta podcastreportage är: hjärnforskaren och nobelpristagaren Edvard Moser, neurologen och parkinsonforskaren Håkan Widner, hjärnforskaren Tomas Dejerby, strokeläkaren Isabelle Gonzalves, neurobiologen och epilepsiforskaren Mira Cocaja, Huntingtonföreningens Carina Hvalstedt, neuroforskningsprofessorn Miguel Nicolelis om att koppla hjärnan till teknik och Lundabygdens Neuromedarbetare Sylvia Hansson, Kristina Törnkvist och Katarina Nilsson. Ett podcastreportage av Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

För mer information om hjärnan och hjärnans sjukdomar och den neurologiska forskningen: www.neuroforbundet.se och här kan du också bli medlem i Neuroförbundet och bidra till den neurologiska forskningen.

Bli medlem i Neuroförbundet! >

Läs mer om en rad neurologiska diagnoser som Neuroförbundet har mycket information om och också att leva med>

Läs mer om Neuroförbundets opinionsarbete för en rättvis neurosjukvård och rätten till personlig assistans för alla som behöver den>

Redaktör Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Lunds universitet firar 350 års verksamhet och därför ordnades en Hjärn-vecka med föreläsningar och seminarier om den omfattande forskning kring hjärnan som pågår på universitet i samarbete med andra globala forskarcenter. Lyssna på Neuropoddens webbradioreportage från veckan.Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Framför Stadshallen i Lund hade en väldig trähjärna skapats

Lunds universitet firar 350 års verksamhet och därför ordnades en Hjärn-vecka med föreläsningar och seminarier om den omfattande forskning kring hjärnan som pågår på universitet i samarbete med andra globala forskarcenter. Lyssna på Neuropoddens webbradioreportage från veckan.Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia