Mycket återstår för optimerad patienthälsa vid kronisk diagnos

  • Datum: 17-07-03, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Nyhetsredaktör Håkan Sjunnesson / Reflex NeuroMedia

"Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse" var temat för ett välbesökt Almedalsseminarium som Neuroförbundet var delarrangörer i. I detta fall med Fysioterapeuterna som samarbetspartner – men de medverkande erkänner att det finns mycket kvar att göra. Lyssna på Neuropoddens reportage!

Lyssna på Neuropoddens reportage om vad fyra medverkande hävdar måste till för att patienters hälsa ska kunna optimeras> (MP3-dokument, 11.6 MB)

Lyssna på Neuropoddens reportage om vad fyra medverkande hävdar måste till för att patienters hälsa ska kunna optimeras>

Anders Ekholm. Lyssna på Neuropoddens reportage om vad fyra medverkande hävdar måste till för att patienters hälsa ska kunna optimeras>Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMedia

Anders Ekholm har många strängar på sin lyra, också humoristiskt och dessurom högt upp som sakkunnig och utredare i svensk rikspolitik. Lyssna på vad han anser om vad som behöver göras för att hälsan ska optimeras för de med kroniska diagnoser i Neuropoddens reportage här ovan>

Lise Lidbäck. Foto: Håkan Sjunnesson / neuromedia

Neuroförbundets förbundsordförande Lise Lidbäck pekade tydligt på hälsoutmaningarna för patienterna med neurologiska diagnoser. Ett liv i rörelse är inte alltid helt lätt att få till och framför allt behövs uppfinningsrikedom från professionen för att coacha patienterna till så bra hälsa som möjligt. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia - Reflex Magasin

Anders Henriksson, SKLFoto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia Reflex Magasin

Anders Henriksson, för Sveriges kommuner och landsting SKL

Kristina Niemi, Neuroförbundets kanslichef. Hör hennes åsikt om vad som behöver göras för patienthälsa vid neurologisk kronisk diagnos i Neurpoddens radioinslag här ovan. Foto: Håkan Sjunnesson / neuroMedia

Kristina Niemi, Neuroförbundets kanslichef. Hör hennes åsikt om vad som behöver göras för patienthälsa vid neurologisk kronisk diagnos i Neurpoddens radioinslag här ovan. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Läs mer om NeuroMedias rapportering och Neuroförbundets medverkan under Almedalsveckan 2017 och åren innan>

Läs mer om en rad neurologiska diagnoser som Neuroförbundet har mycket information om och också att leva med>

Bli medlem i Neuroförbundet och bidra till den neurologiska forskningen>

Läs mer om Neuroförbundets opinionsarbete för en rättvis neurosjukvård>