Direktiven till nya utredningen om assistans är felaktiga

  • Datum: 16-06-01, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Text, foto & poddradioreportage: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media

-Direktiven till utredningen om den personliga assistansen är inte relevanta. Detta riskerar att rasera hela assistansreformen. Det hävdar både assistansreformens initiativtagare Bengt Westerberg, Wilhelm Ekensteen och Neuroförbundets Lise Lidbäck. Men Lennart Axelsson (S) tycker att förutsättningarna håller. Hör poddradioreportaget!

Lyssna på poddradioreportaget efter debatten om nya utredningen kring assistansreformen. Medverkande är Wilhelm Ekensteen, Bengt Westerberg, Lise Lidbäck, Maria Johansson & Lennart Axelsson> (MP3-dokument, 11.3 MB)

På en mycket välbesökt -Den nya utredningen om assistansreformen är inte relevant och måste rivas upp och göras om. Den riskerar att rasera hela den 22-åriga assistansreformen. Det hävdar assistensreformens initiativtagare Bengt Westerberg, Foto: Håkan Sjunnessonseminarieeftermiddag presenterade utredaren och assistansreformens upphovsman Bengt Westerbergs en rapport om diagnosen för assistansreformen 2016. Den har han skrivit på uppdrag av samtliga arbetsgivar- och branschorganisationer på den privata utförarsidan inom personlig assistans. Seminariet i Stockholm var mycket välbesökt och också känslosamt. Många uttryckte stor oro för att hela assistansreformen nu på allvar tycks vara hotad i grunden. Bland annat både en av assistansreformens riktiga initiativtagare Wilhelm Ekensteen och Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck.

Startade för 22 år sedanassistansreformens riktiga initiativtagare lundabon Wilhelm Ekensteen. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media

Det var för 22 år sedan, 1994, som dåvarande socialminister Bengt Westerberg lade fram propositionen om en ny revolutionerande rättighetsreform, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans blev det möjligt för människor med omfattande funktionsnedsättning att leva som andra. Och med den fick många med rörelsehinder och andra funktionsnedsättningar ett helt nytt liv och började ta del av samhällslivet, som de inte kunnat tidigare.

Fuskdebatten skadar och rensar

Mycket har hänt sedan dess. Branschen har skakats om av att vissa har fuskat med assistansersättningen samtidigt som många fler än man förutsåg är i behov av och har rätt till personlig assistans.
Därmed har kostnaderna för assistansen ökat kraftigt, regelverket har skärpts och åtgärder för kostnadskontroll är flera. Seriösa assistansanordnare vittnar om att de "går på knäna" på grund av en allt för låg ersättning och assistansberättigade berättar om allt tuffare biståndsbedömningar och exkludering.

Riskerar bli parentes i historien

Den samlade bedömningen av läget bland funktionshinderrörelsens närvarande representanter är att situationen är allvarlig och att någonting måste göras för att rädda den personliga assistansens framtid.
-Jag är rädd för att när man tittar tillbaka på historien, så var den personliga assistansen några decenniers parentes, då personer med stora funktionsnedsättningar ändå fick leva ett värdigt och aktivt liv ute i samhället, fruktar Lise Lidbäck och fortsätter:
-Den utredning som nu tagits fram av riksdagen är undermålig och visar på felaktiga förutsättningar. Den måste därför göras om, hävdar Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck.

Håkan Sjunnesson

Läs mer om Lise Lidbäcks tankar kring detta brännande ämne i ordförandebloggen på Neuroförbundet.se>

(fr.v.) Neuroförbundet ordförande Lise Lidbäck, Assistansreformens statsråd 1994 Bengt Westerberg och Lika Unikas ordförande Maria Johansson efter assistansdebatten 31 maj 2016. Nu tar de nya gemensamma tag för att rädda assistansreformen. Foto: Håkan Sjunnesson /Neuroförbundet MediaLise Lidbäck, Bengt Westerberg och Maria Johansson efter assistansdebatten, tar nya tag för att rädda assistansreformen. Det var för 22 år sedan, 1994, som dåvarande socialminister Bengt Westerberg lade fram propositionen om en ny revolutionerande rättighetsreform, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans blev det möjligt för människor med omfattande funktionsnedsättning att leva som andra. Och med den fick många med rörelsehinder och andra funktionsnedsättningar ett helt nytt liv och började ta del av samhällslivet, som de inte kunnat tidigare. Foto: Håkan SjunnessonDet var för 22 år sedan, 1994, som dåvarande socialminister Bengt Westerberg lade fram propositionen om en ny revolutionerande rättighetsreform, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans blev det möjligt för människor med omfattande funktionsnedsättning att leva som andra. Och med den fick många med rörelsehinder och andra funktionsnedsättningar ett helt nytt liv och började ta del av samhällslivet, som de inte kunnat tidigare. Foto: Håkan Sjunnesson

Läs mer om Neuroförbundets opinionsarbete>

Bli medlem i Neuroförbundet och stöd den neurologiska forskningen och arbetet för ett mer tillgängligt samhälle för alla>

Läs Neuroförbundets material- och intervjuspäckade medlemstidning Reflex Magasin>

Det var flera mycket bekymrade paneldeltagarna under disskusionen om den personliga assistansens ställning 2016. Foto: Håkan Sjunnesson

Det var flera mycket bekymrade paneldeltagarna under disskusionen om den personliga assistansens ställning 2016

-Den nya utredningen om assistansreformen är inte relevant och måste rivas upp och göras om. Den riskerar att rasera hela den 22-åriga assistansreformen. Det hävdar både assistensreformens initiativtagare Bengt Westerberg, Wilhelm Ekensteen och Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck. Men Lennart Axelsson (S) tycker att utredningen är bra. Hör poddradioreportaget! Foto: Håkan Sjunnesson

Wilhelm Ekensteen hemma i Lund och skapar debatt vid sin specialutrustade dator. Foto: Håkan Sjunnesson

Debattören och assistansreformens verkliga pappa, Wilhelm Ekensteen är själv helt beroende av personlig assistans. Han är mycket bekymrad över hur den personliga assistansen monteras ner. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media.
Läs reportaget om Wilhelm Ekensteen på Neuroförbundet.se och i Neuroförbundets medlemstidning Reflex Magasin 5-2014>

Neuroförbundet var på plats för att bevaka och tycka till om assistansdebatten den 31 maj 2016. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuroforbundet Media-Den nya utredningen om assistansreformen är inte relevant och måste rivas upp och göras om. Den riskerar att rasera hela den 22-åriga assistansreformen. Det hävdar assistensreformens initiativtagare Bengt Westerberg, Foto: Håkan Sjunnesson