Ryggmärgsskadade fick funktion åter med elektrodmössa och VR

  • Datum: 16-08-24, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Nyhetsredaktör: Håkan Sjunnesson /Neuroförbundet Media

Åtta förlamade Brasilianare har efter intensivträning återfått delar av sina funktioner. Forskarna har fått nervceller att utvecklas över skadestället genom att koppla ihop hjärnsignaler med VR-teknik.
-Det här ger en strimma hopp till alla som har blivit "feldiagnostiserade" och som de facto har nervtrådar kvar över skadetillfället, säger rehabiliteringsläkaren Claes Hultling.

Gruppen med försökspersoner i Brasilien var paraplegiker, alltså förlamade i underkroppen och benen. Rehabiliteringsläkaren Claes Hulting följer sina brasilianska kollegers forskningsarbete med stort intresse. Rehabiliteringsläkaren Claes Hulting följer sina brasilianska kollegers forskningsarbete med stort intresse. Han är docent vid Karolinska institutet, ordförande för Neuroförbundets forskningskommitté och vd för stiftelsen Spinalis. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet mediaHan är docent vid Karolinska institutet, ordförande för Neuroförbundets forskningskommitté och vd för stiftelsen Spinalis.
-Jag tror på den här tekniken, givet att patienten har en "discomplete" ryggmärgsskada. Det vill säga om man har några nervtrådar kvar över skadeområdet, så kan man med denna extremt intensiva och idoga träning få igång några neuron över skadenivån, säger Claes Hultling och fortsätter:
-Utfallet i studien visar tydligt också att personer med komplett skada inte förändrar sin ASIA-klassifikation. Däremot kan funktioner som tarm och blåsa förbättras även för de med komplett ryggmärgsskada och det är naturligtvis positivt i sig.

VR-glasögon lurar hjärnan

I studien fick de åtta försökspersonerna Åtta Brasilianare med förlamad underkropp har efter ett års intensivträning återfått delar av sin rörlighet och organfunktion. Forskarna har fått nervceller att utvecklas över skadestället genom att koppla ihop hjärnsignaler med VR-teknik.-Det här ger en strimma hopp till alla som har blivit "feldiagnostiserade" och som de facto har nervtrådar kvar över skadetillfället, säger rehabiliteringsläkaren Claes Hultling. Foto: Duke Universitymed förlamning i underkroppen, ha på sig en specialkonstruerad mössa med insydda elektroder. Elektroderna var placerade över det område i hjärnan som aktiveras när man vill flytta benen framåt.
Elektroderna var kopplade till ett exoskelett, robotstyrda ben, som var monterade på patienternas ben. Och genom att intensivt tänka att "nu ska jag flytta min fot framåt" aktiverades rätt elektroder, som i sin tur förde robotbenen och patientens ben framåt.
Varje försöksperson fick också ha elektrodmössan på sig, i kombination med ett par Virtuell Reality (VR)-glasögon. Personen såg sina virtuella ben röra sig när hen tänkte tankarna att vilja gå framåt. Efter lång träning med denna utrustning skapades signaler och en utveckling i kvarstående nervtrådar, som gjorde att personen verkligen kunde röra sina ben framåt.

Exoskeleton hjälper muskler

Den här forskningen beskriver hur Åtta Brasilianare med förlamad underkropp har efter ett års intensivträning återfått delar av sin rörlighet och organfunktion. Forskarna har fått nervceller att utvecklas över skadestället genom att koppla ihop hjärnsignaler med VR-teknik.-Det här ger en strimma hopp till alla som har blivit "feldiagnostiserade" och som de facto har nervtrådar kvar över skadetillfället, säger rehabiliteringsläkaren Claes Hultling. Foto: Duke Universityåtta paraplegiker tränar under ett år i sammanlagt 2.000 timmar med sex olika väl definierade träningsmetoder. Det handlar om lokomatträning, träning i exoskeleton, det vill säga kolfiber- eller stålskelett, som påminner om mekaniska bandage. De är elektriskt styrda och monteras på ben och fästs runt bålen. Det handlar vidare om träning där elektroder fästs på huvudet över det motorcentrum som styr till exempel gångförmågan.
Det handlar också om att använda VR-glasögon (virtual reality) och därtill vibrationsutrustning som fästs på underarmen för att personer ska kunna registrera feedback från en eventuell rörelse.
-Dessa sex träningsverktyg och träningsinstrument samverkar tillsammans med ett gäng mycket kompetenta sjukgymnaster som ser till så att träningen genomförs enligt fastställt protokoll, förklarar Claes Hultling.

Ger hopp till många

Den här nya tekniken och träningen ger förhoppningar för många ryggmärgsskadade i framtiden.
-Det bevisar igen att många har blivit feldiagnosticerade. De har fått diagnosen komplett ryggmärgsskada, men har egentligen en discomplete ryggmärgsskada, med vissa nervtrådar intakta. De har blivit styvmoderligt behandlade i både i klinik och teori under 30 år.
Forskningen i Brasilien kan nu ge en strimma hopp till alla de tusentals personer som har blivit "feldiagnostiserade" initialt och som de facto har nervtrådar kvar över skadetillfället som under idogt tränande kan "tränas upp" och då återfå viss funktionalitet, säger Claes Hultling.

Håkan Sjunnesson /Neuroförbundet Media

Åtta Brasilianare med förlamad underkropp har efter ett års intensivträning återfått delar av sin rörlighet och organfunktion. Forskarna har fått nervceller att utvecklas över skadestället genom att koppla ihop hjärnsignaler med VR-teknik.-Det här ger en strimma hopp till alla som har blivit "feldiagnostiserade" och som de facto har nervtrådar kvar över skadetillfället, säger rehabiliteringsläkaren Claes Hultling. Foto: Duke University

Åtta Brasilianare med förlamad underkropp har efter ett års intensivträning återfått delar av sin rörlighet och organfunktion. Forskarna har fått nervceller att utvecklas över skadestället genom att koppla ihop hjärnsignaler med VR-teknik.-Det här ger en strimma hopp till alla som har blivit "feldiagnostiserade" och som de facto har nervtrådar kvar över skadetillfället, säger rehabiliteringsläkaren Claes Hultling. Foto: Duke University

Läs mer om diagnosen ryggmärgsskador och rehabiliteringsmöjligheter i neuroguiden>

Läs mer om stiftlesen Spinalis rehabiliteringsarbete i Sverige>

Läs mer om bakgrunden till denna forskning>

Se videoklippet om denna neuroforskning i Brasilien>