Utåtgående kyldörrar diskriminerar hjulhandlare - SR P1-reportage

  • Datum: 16-09-18, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Nyhetsredaktör: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media

Neuroförbundets medlem Maria Quensel har undersökt livsmedelsbutiker i sin närhet och är mycket irriterad över alla de nya utåtgående kylglasdörrar som hindrar rullstolsburna att handla själva i butikerna. Hon känner sig diskriminerad och SR P1:s program Plånboken har nu gjort reportage.

Den 21 september sände Maria Quensel är pensionerad läkare och behöver en elskoter för att ta sig fram på grund av sin ms-diagnos. Hon kan nu inte längre själv nå kylda livsmedel, som förvaras bakom kylskåpen i butikerna. Detta på grund av otänkta inredningsarkitekter och ansvariga personer på livsmedelskedjorna.-Det är inte klokt att jag nu inte längre kan handla på egen hand i livsmedelsbutikerna i Lund. Alla de nya glasdörrarna om kylvaror som ska spara energi, öppnas utåt och är ofta ganska tungöppnade. Det gör att jag och alla andra som kör rullstol, elskoter och har rollator, inte längre handla självständigt. Utan nu måste jag hela tiden be personalen om hjälp för varje skåpdörr jag måste öppna.Foto: Håkan Sjunnesson / neuroförbundet mediaSveriges Radios program Plånboken ett reportage om Maria Quensel som inte längre kan handla kylvarulivsmedel i sin stora butik i Lund. Här hittar du reportaget på SR:s webbplats, sänt den 21 september 2016 i SR P1s program "Plånboken">

Maria Quensel är pensionerad läkare och behöver en elskoter för att ta sig fram på grund av sin ms-diagnos. Hon kan nu inte längre själv nå kylda livsmedel, som förvaras bakom kylskåpen i butikerna. Detta på grund av otänkta inredningsarkitekter och ansvariga personer på livsmedelskedjorna.
-Det är inte klokt att jag nu inte längre kan handla på egen hand i livsmedelsbutikerna i Lund. Alla de nya glasdörrarna om kylvaror som ska spara energi, öppnas utåt och är ofta ganska tungöppnade. Det gör att jag och alla andra som kör rullstol, elskoter och har rollator, inte längre handla självständigt. Utan nu måste jag hela tiden be personalen om hjälp för varje skåpdörr jag måste öppna.

Kartlägger och ställer till svars

-Det här är helt idiotiskt och de som inreder butikerna verkar inte ha tänkt fullt ut på tillgängligheten. Varför har de inte lättrullade skjutdörrar som öppnas åt sidan istället, eller bra genomskinliga överlappande plastdrapperier som också fungerar bra i andra butiker? Det skulle fungera lika bra miljöenergimässigt och fungera mycket bättre för många fler, tycker Maria Quensel.
Hon har nu gjort en kartläggning och skrivit brev till Myndigheten för delaktighet, Konsumentverket, Svenska handel. Hon önskar svar och aktion för en förändring. Den 21 september beskrevs hennes och många andras situation i ett långt reportage i Sveriges Radios konsumentprogram "Plånboken" i P1.

Också neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck medverkade i en intervju i programmet och tycker att detta är en viktig frågeställning för ett självständigt liv. Hon påpekade att Neuroförbundet och andra organisationer i funktionshinderrörelsen gärna blir tillfrågade att vara med och utforma och utveckla butiksmiljöers tillgänglighet. Foto. Håkan Sjunnesson

Neuroförbundet vill vara rådgivare

Också Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck medverkade i en intervju i programmet och tycker att detta är en väldigt viktig frågeställning för ett självständigt liv för alla personer som lever med funktionsnedsättningar. Hon påpekar att Neuroförbundet och andra organisationer i funktionshinderrörelsen i framtiden gärna blir tillfrågade att vara med och utforma och utveckla butiksmiljöers tillgänglighet. Det finns ju en stor kompetens hos många medlemmar vad som fungerar bäst i praktiken.

Morötterna blev bra

Maria Quensel tycker att denna viktiga frågeställning för alla som har rullande hjälpmedel nu lyfts upp på ett konstruktivt sätt:
-Jag lyssnade själv på programmet och tyckte det blev bra. Speciellt det med morötterna. Jättebra att Neuroförbundet också kom till tals och backade upp det hela. Jag har lyckats röra om i grytan och det känner jag mig glad för. Jag har inte gjort det här enbart i eget syfte utan när jag agerar tänker jag också på alla andra som är i min situation och där många mår mycket sämre än jag, kommenterar Maria Quensel.

Samma konstruktioner i flera stora butiker

Hon besökte en Coop-butik i Eskilstuna nyligen.
-De har byggt om på samma sätt som i Lund, och det var likadant i en Coop - butik i Stockholm. Det är alltså ett rikstäckande projekt som Coop just nu håller på med att montera utåtgående glasdörrar om kylvarorna. De känner sig nog rätt trängda i det här läget, så nog har Coop fått problem nu, säger Maria Quensel. Enligt henne har nu diskrimineringsmannen DO nu fått en anmälan och de kommer att ta upp principfrågan.
-Om DO fäller Coop, får Coop problem nu när de lagt ner så mycket pengar på alla ombyggnationer runt om i Sverige. Men tänk om DO just därför väljer att inte fälla dem! frågar sig Maria Quensel oroligt och fortsätter:

Dörrarna skapar beroendeställning

-Ansvariga förstår inte problematiken av att viMaria Quensel är aktiv konsumentreporter och prövar tillgängligheten i samhället på olika sätt och rapporterar när den inte fungerar. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media som är rörelsehindrade men ändå klarar oss självständigt, helt plötsligt nu blir försatta i en beroendeställning och måste be om hjälp, förklarar hon. Hon pekar också på att antalet äldre ökar och behov av hemtjänst och personliga assistenter kommer därmed också att öka. Att då göra en grupp människor hjälpbehövande, bara för att man byggt om butikerna, blir problematiskt och ökar samhällets omkostnader. Det man sparar på energin kanske man mångdubbelt få ge ut i omkostnader för personlig service från samhällets sida.

En fråga för hela landet

-Konsumentverket har hittills svarat mig, att detta inte är en fråga för dem. Jag har hänvisas till byggnadsnämnden på kommunen, vilket jag kommer att göra genom att skicka in en anmälan, säger Maria Quensel och fortsätter:
-Men detta kan ju inte vara en lokal fråga eftersom det rör så många butiker och hela livsmedelskedjor som inreder sina butiker enligt sina modeller.
-Det är en riksomfattande fråga och många har fått och kommer att få stora bekymmer framöver med sitt självständiga liv, om inte dörrarnas öppningsfunktion ändras, hävdar hon.
Hon har också kontaktat lokal media som hon hoppas tar upp denna viktiga självständighetsfråga för så många.
-Enligt arbetsterapeut skall jag vända mig till kommunens biståndshandläggare med ansökan om hjälp med inköp. Men där är jag verkligen inte mentalt och det vore en kapitulation, suckar Maria Quensel.

Grävande konsumetjournalistik

Maria Quensel gör i princip ett grävande konsumentjournalistjobb och har tidigare undersökt möjligheterna med att resa kollektivt i Skåne med elskoter. Hennes felrapporter till Skånetrafikens ledning har gett gensvar och resultat.
Läs reportaget om henne och hennes konsumenttest av resande med kollektivtrafiken i Reflex Magasin nr 1-2014 (sid 26-28) >

Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media

-Det är inte klokt att jag nu inte längre kan handla på egen hand i livsmedelsbutikerna i Lund. Alla de nya glasdörrarna om kylvaror som ska spara energi, öppnas utåt och är ofta ganska tungöppnade. Det gör att jag och alla andra som kör rullstol, elskoter och har rollator, inte längre handla självständigt. Utan nu måste jag hela tiden be personalen om hjälp för varje skåpdörr jag måste öppna, säger Maria Quensel pensionerad läkare. Här är några kyldiskar som hon inventerat och som har utåtgående dörrar.Foto: Maria Quensel

Maria Quensel har här öppnat dörren till en kyldisk men når inte själv att ta den vara hon vill köpa.
Hennes elskoter gör att hon inte kommer tillräckligt nära hyllan och dessutom riskerar hon att knäcka gångjärnen på dörrarna om hon råkar köra lite fel.
-Helt oacceptabelt och hade det varit lättrullade skjutdörrar istället hade det inte varit några problem, utan hon hade kunnat handla själv, hävdar Maria Quensel.

Foto: Maria Quensel.

Maria Quensel är pensionerad läkare och behöver en elskoter för att ta sig fram på grund av sin ms-diagnos. Hon kan nu inte längre själv nå kylda livsmedel, som förvaras bakom kylskåpen i butikerna. Detta på grund av otänkta inredningsarkitekter och ansvariga personer på livsmedelskedjorna.-Det är inte klokt att jag nu inte längre kan handla på egen hand i livsmedelsbutikerna i Lund. Alla de nya glasdörrarna om kylvaror som ska spara energi, öppnas utåt och är ofta ganska tungöppnade. Det gör att jag och alla andra som kör rullstol, elskoter och har rollator, inte längre handla självständigt. Utan nu måste jag hela tiden be personalen om hjälp för varje skåpdörr jag måste öppna.Foto: Håkan Sjunnesson / neuroförbundet media
-Det är inte klokt att jag nu inte längre kan handla på egen hand i livsmedelsbutikerna i Lund. Alla de nya glasdörrarna om kylvaror som ska spara energi, öppnas utåt och är ofta ganska tungöppnade. Det gör att jag och alla andra som kör rullstol, elskoter och har rollator, inte längre handla självständigt. Utan nu måste jag hela tiden be personalen om hjälp för varje skåpdörr jag måste öppna, säger Maria Quensel pensionerad läkare. Här är några kyldiskar som hon inventerat och som har utåtgående dörrar.
Foto: Maria Quensel

-Det är inte klokt att jag nu inte längre kan handla på egen hand i livsmedelsbutikerna i Lund. Alla de nya glasdörrarna om kylvaror som ska spara energi, öppnas utåt och är ofta ganska tungöppnade. Det gör att jag och alla andra som kör rullstol, elskoter och har rollator, inte längre handla självständigt. Utan nu måste jag hela tiden be personalen om hjälp för varje skåpdörr jag måste öppna, säger Maria Quensel pensionerad läkare. Här är några kyldiskar som hon inventerat och som har utåtgående dörrar.Foto: Maria Quensel

-Det är inte klokt att jag nu inte längre kan handla på egen hand i livsmedelsbutikerna i Lund. Alla de nya glasdörrarna om kylvaror som ska spara energi, öppnas utåt och är ofta ganska tungöppnade. Det gör att jag och alla andra som kör rullstol, elskoter och har rollator, inte längre handla självständigt. Utan nu måste jag hela tiden be personalen om hjälp för varje skåpdörr jag måste öppna, säger Maria Quensel pensionerad läkare. Här är några kyldiskar som hon inventerat och som har utåtgående dörrar.Foto: Maria Quensel

*

Här ett exempel på en kyldörr som skjuts åt sidan och som därför inte är i vägen

Här ett exempel på en kyldörr som lätt skjuts åt sidan i en av de stora livsmedelbutikskedjorna i Sverige och sedan långsamt stänger sig själv. foto: Håkan Sjunnesson

Här ett exempel på en kyldörr som lätt skjuts åt sidan och sedan långsamt stänger sig själv i en av de stora livsmedelbutikskedjorna i Sverige. Foto: Håkan Sjunnesson

*

Här är Maria Quensels brev och svaret från Myndigheten för delaktighet, som bifogade några intressanta länkar på information om att handla i rullstol:

"Jag använder mig av en liten elskoter för att kunna vara självständig ute i samhället.
Jag bor i Lund och i staden håller såväl ICA - som COOP butiker på med omfattande ombyggnationer av sina affärsbutiker. Ett av koncepten är att bygga in varor som bl a grönsaker, mejeriprodukter, fiskvaror i kylutrymmen försedda med glasdörrar som parvis öppnas utåt mot kunden. Tidigare har varorna legat dels oskyddat, dels bakom diskar med skjutdörrar.
Utrymmen försedda med utåtgående dörrar är näst intill omöjliga för mig att öppna självständigt. Skulle jag klara av det ( luta mig kraftig fram över styret, försöka få tag i dörren, backa utan att tappa greppet för att därefter försöka att med fronten på mitt hjälpmedel putta dörren försiktigt framför mig utan att skada dess upphängningsanorning ) kan jag ändå inte nå matvarorna då mitt hjälpmedel är i vägen.
Jag kan i och med dessa ombyggnader inte längre handla på egen hand. Jag måste ha personlig hjälp.
Jag måste alltså köra omkring i butiken och leta upp ledig personal som kan gå med mig och handplocka det varor jag önskar. Alternativt köra direkt till en kassa och be att personal kan följa med mig ut i butiken för att handla. Detta problem torde vara likartat för personer som har permobiler eller manuella rullstolar.
Hur är det möjligt att kunna bygga om sina butiker så att jag plötsligt inte längre kan fungera som en i samhället oberoende
individ?
Hur ser Ni på detta?
Vänligen
Maria Quensel, Lund"

*

Hon fick följande svar från Magnus Lagercrantz på Myndighet för delaktighet:
(Med Intressanta länkar till informationsfilmer )

"Hej Maria, jag har blivit ombedd att svara på ditt mail.
Det du beskriver är tyvärr inte första gången vi hör talas om, tillgängligheten i butiker är något som bland annat Konsumentverket arbetat med att sprida information till butiksägare, bland annat har de arbetat med e-utbildning och
http://www.eko.kov.se/tillganglighet/ och material http://publikationer.konsumentverket.se/sv/publikationer/malgrupper/foretagare/butik-for-alla.html
Konsumentverket har också försökt rikta in sig på att nå högt upp i koncerner för att det ska "rinna ner" i butikerna. Men tyvärr uppstår också nya hinder hela tiden, ex med nya typer av kylar osv som du beskriver.
Vår syn på detta är enkel, MFD vill ju att tillgängligheten ska garanteras att befintliga hinder ska avhjälpas och att nya hinder planeras bort i ett tidigt stadium (universell utformning).
Men vi har ju inget mandat att exempelvis utföra tillsyn eller liknande så våra verktyg är att erbjuda stöd, kunskap och uppföljning till och de aktörer som ska arbeta med tillgänglighet.
Sedan finns ju mkt regelverk kring tillgänglighet men ingen lagstiftning som direkt beskriver hur kylar, hyllor och möblering ska se ut. Sedan har vi ju bristande tillgänglighet som en form av diskriminering där denna typ av brister skulle kunna falla under, men (utan att jag är jurist) bristande tillgänglighet ses i ljuset av befintliga regelverk och det finns också något som heter skälig anpassning vilket exempelvis skulle kunna vara personlig hjälp. Jag ska inte fastna i massa lagar, utan rent konkret är det ju mycket synd när nya hinder skapas som exkluderar människor. Kanske går det att påtala för butikspersonalen och tipsa om Konsumentverkets checklista? Även om det såklart inte ska behöva gå till så att den som exkluderas ska behöva påtala det.
Med vänlig hälsning
Magnus Lagercrantz
Myndigheten för delaktighet"Neuroförbundets medlem och grävande konsumentreporter Maria Quensel är med i Sveriges Radios program Plånboken om de utestängande nya kylskåpsdörrarna i allt fler livsmedelsbutiker. Montage: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media

*
Läs mer om Neuroförbundets omfattande opinionsarbete för ett tillgängligare samhälle för alla>

Gå med i Neuroförbundet och stöd vårt arbete och också den neurologiska forskningen genom Neuroförbundet fond>