Inför Neuroförbundets kongress 2017 - Scandic Grand, Örebro

24 mar 2017 - 25 mar 2017

Förbundsstyrelsen har valt ut fyra ämnen som vi vill lyfta fram för beslut på förbundskongressen år 2017.

Neuroförbundet
Konferenserna ska ses som en form av remissinstans där ni i föreningslivet får ta del av vad förbundsstyrelsen föreslår och framföra era synpunkter. Förbundsstyrelsen har därefter att väga in de synpunkter som kommit fram på konferenserna och göra en slutlig version av förslagen som sedan finns med i kongresshandlingarna.

Ämnena som kommer att diskuteras:

  • Medlemsavgifter och Attraktivt medlemskap
  • Paraplyorganisation
  • Samordnad opinionsbildning och Framtida regionindelning
  • Föreningslivet imorgon

Mer information om detta finns på vår Föreningsservice!

Startar:
Fredag 24 Mars 00.00
Slutar:
Lördag 25 Mars 23.00
Plats:
Bollnäs folkhögskola
Målgrupp:
lokalföreningar i Värmland, Örebro, Östergötland, Jönköping, Västmanland