Neuroförbundet Dalarna - Information om rättigheter

07 okt 2017

Vilka lagar har jag nytta av om jag eller en familjemedlem lever med neurologisk funktionsnedsättning? Hur ansöker jag? Om jag inte är nöjd med ett beslut, vad gör jag?

Neuroförbundet Dalarna- Information om rättigheterMagnus Andersson, koordinator för Neuroförbundets juridiska rådgivning, informerar om olika lagar som berör personer med funktionsnedsättning.

Lagar som kommer att beröras är bl a LSS, socialtjänstlagen, handikappersättning, bostadsanpassning och färdtjänst. Magnus ger även tips ang. överklagande av beslut kring dessa lagar.

Dag:
Lördag 7 oktober
Tid: 14.00-17.00
Fika: kl. 15.30

Plats: Scandic Borlänge, Stationsgatan 21-23 i Borlänge

Anmälan: Kontakta Neuroförbundet Dalarna/HSO tel 0243-627 00 eller e-post dalarna@neuroforbundet.se

Sista anmälningsdag: torsdag 28 september

Pris: Medlemmar fritt inträde - Övriga 50 kr

Startar:
Lördag 07 Oktober 14.00
Slutar:
Lördag 07 Oktober 17.00
Plats:
Scandic Borlänge, Stationsgatan 21-23 i Borlänge
Målgrupp:
intresserade!
Kostnad:
Medlemmar fritt inträde - Övriga 50 kr