Fondens kommittéer

  • Datum: 15-01-21, Publicerad av IngelaW

Kommittén för utdelning till forskning och utveckling
Kommittén för utdelning till rehabilitering och rekreation

Forsknings- och utvecklingsarbete

Kommitténs främsta uppgift är att bereda inkomna ansökningar till NHR-fonden om bidrag till forsknings- och utvecklingsarbete.

- Fredrik Piehl, ordförande, professor, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
- Clas Malmeström, docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
- Dag Nyholm, docent, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
- Göran Solders, docent Karolinska Universitetssjukhuset. Solna
- Marie Kierkegaard, fysioterapeut, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
- Eva Månsson Lexell, arbetsterapeut, Skånes Universitetssjuhus, Lund
- Katarina Jood, docent, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Representanter från Neuroförbundet

- Kerstin Kjellin, NHR-fonden, Upplands Väsby
- Ingrid Stenström Ling, Neuroförbundet Linköping

Kommitténs föredragande

- Roger Lindahl, Neuroförbundet 08 - 677 70 23

Rehabilitering och rekreation

Kommitténs främsta uppgift är att bereda anslag ur fonden till rehabilitering och rekreation anordnad eller initierad av organisation tillhörande Neuroförbundet.

  • Petra Nilsson, Neuroförbundet:s förbundsstyrelse
  • Christina Brännström, Neuroförbundet Uppsala-Knivsta
  • Michael Ahlberg, Neuroförbundet Göteborg

Kommitténs föredragande

- Roger Lindahl, Neuroförbundet 08 - 677 70 23