Stäng

Prova medlemskap!

Prova medlemskap i 3 månader hos Neuroförbundet - Upptäck vad vi kan
göra för dig utan att det kostar dig någonting!

Din e-post har skickats

Gör det nu!
www.neuroforbundet.se


Vår historia

  • Datum: 14-06-09, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Namnet Neuroförbundet, togs på kongressen 2013, från tidigare Neurologiskt Handikappades Riksförbund som togs 1979, men organisationen bildades genom Svenska MSföreningarnas riksförbund 1957.

Det första initiativet till namnet MS-föreningarnas riksförbund togs den 28 september 1950. Då bildade Sclerosis disseminata-sammanslutningen av musikdirektör Wilhelm Forsberg, sjuksköterskan Elna Weström och musiker Carl-Magnus Tropp. De hade alla fått diagnosen sclerosis disseminata och kände sig isolerade och utelämnade. Sammanslutningens syfte var att "inge olycksbröder och olyckssystrar hopp". Målen omfattade såväl information och kamratskap som bildande av en fond och att verka för ett eget rehabiliteringshem för patienter med sclerosis disseminata.

MS-föreningarnas riksförbund

Söndagen 15 september 1957 samlades ombud från landets MS-föreningar i Örebro och enades om att bilda Svenska MSföreningarnas riksförbund, antog stadgar och tillsatte styrelse bestående av sju ledamöter.

Neurologiskt Handikappades Riksförbunde (NHR)

NHR loggaNHR Logga liggande med nyckelpigaFörbundsstämman i Sundsvall 1979 är en milstolpe i förbundets historia; statsminister Olof Palme deltog, man demonstrerade och en utfrågning av representanter för samtliga riksdagspartier genomfördes på torget. Tiden var mogen för genomgripande förändringar i förbundets verksamhet. MS-förbundet blev Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR).

Neuroförbundet

Neuroförbundets logotype tagen på kongressen 2013

På förbundskongressen år 2009 behandlades två motioner i frågan om att NHR borde byta namn. Beslutet blev att återkomma i frågan till kongressen 2013.

Arbetet med hela NHRs varumärkesplattform påbörjades våren 2011och ett förslag till nytt namn och logotype för förbundet togs fram.

Förslaget till kongressen 2013 blev att Neurologiskt Handikappades Riksförbund byter namn till Neuroförbundet. Kongressen tog ett enhälligt beslut om det nya namnet - Neuroförbundet.Relaterat innehåll