Vår historia

  • Datum: 17-09-07, Publicerad av helene.landersten@neuroforbundet.se

1957 bestämde sig ett antal eldsjälar för att bilda MS-förbundet, som 1979 bytte namn till Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR. 2013 moderniserades både namn och logotyp till nuvarande Neuroförbundet.

Frågor om forskning, vård och omsorg och andra samhällsinsatser, men också behovet av att träffa andra i liknande situation, var anledningen till att förbundet bildades. Dessa områden är alltjämnt centrala för Neuroförbundet.

Under de 60 år som har gått har samhället utvecklats i svindlande takt. Den medicinska forskningen har gjort stora framsteg och nya behandlingsmöjligheter har lett till att många av oss kan leva ett längre och innehållsrikare liv. Dock finns det områden där utvecklingen går betydligt långsammare.

Hoppas du får en stunds inspirerande läsning och inblick i gångna tider vars händelser, människor och ingivelser lagt grunden för att vi befinner oss där vi gör idag.

Broschyr Neuroförbundet 60 år 1957-2017 (PDF-dokument, 2.8 MB)

Framsida Neuro 60 år