Neuroförbundets kongress 2017

Framtidens neuro - Tillsammans blir vi starka!

Kongressledning förväntansfull på nya paraplyorganisationen med det förkortade namnet NEUROhttp://neuroforbundet.se/nyheter/kongressledningen-forvantansfull-pa-nya-paraplyorganisationen/

NEURO - Sveriges första paraplyorganisation inom neurologi är skapad. Och både Neuro:s omvalda ordföranden Lise Lidbäck och kongresspresidiets ledamöter Peter Örn och Jan Karlsson tror mycket på sin organisations framtid, med förkortat namn från Neuroförbundet till NEURO kort och gott. Hör poddradioreportaget här!>

'

'

Brist på assistanstimmar hindrar Lars kandidatur till valberedningsomval


Lars Lemon är ledamot i http://neuroforbundet.se/nyheter/brist-pa-assistanstimmar-hindrar-lars-till-forbundsomval-/Foto: Håkan SjunnessonNeuroförbundets valberedning och hade gärna ställt upp för omval. På grund av sin funktionsnedsättning har han personlig assistans men nu räcker inte hans få assistanstimmar till längre och detta stoppar hans engagemang som engagerad förtroendevald. Hör poddradiointervjun med Lars Lemon här!>

'

'

Halv Neuromiljon till Ingres als-forskning med Hensmålas Triathlonpengar


Under Neuroförbundets kongressneuroforbundet.se/nyheter/halv-neuromiljon-till-ingres-als-forskning-med-hensmalas-stod/ 2017 närvarade ett arrangörsteam från Hensmåla Triathlon, som fick äran att dela ut 500.000 kronor från Neuroförbundets fond (NHR-fonden) till den als-forskning som neurologen Caroline Ingre på Karolinska sjukhuset, KS ansvarar för. Hör poddintervjun här!>

'

'

Enhällig kongress om styrelseval och omval av Neuros ordförande


Lise Lidbäck omvaldes enhälligt enhallig-kongress-om-styrelseval-och-omval-av-neuros-ordforande/Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMediaav Neuroförbundets kongress 2017 till ytterligare fyra års förbundsordförandeskap. Också övriga i styrelsen valdes enhälligt enligt valberedningens förslag. Hör poddradiointervjun med ordförande Lise Lidbäck och Therèse Lange, en av de nyvalda suppleanterna i Neuros förbundsstyrelse !

'

'

Så satsar kongressombuden Anette och Emma på Småländska höglandet


Neuroförbundet kongress 2017 ärneuroforbundet.se nyheter/darfor-satsar-emma-och-anette-i-neuro-pa-smalandska-hoglandet/ igång och två av ombuden heter Anette Pettersson och Emma Åverling. De representerar Neuro Småländska höglandet och hör poddradiointervjun om varför de är så engagerade i föreningsarbetet>.

Kring årets Neurodag ordnar de två stora seminarier; den 26 september om primärvården och hemsjukvården och den 4 oktober om rehabilitering

'

'

500.000 från "Neurofonden" till Wickströms ms-träningsforskning

Under första dagen på NeuroförbundetsAnne Wickström och Fredrik Piehl. Foto: Håkan Sjunnesson kongress 2017 delades ett forskningsstipendium ut till fysioterapeuten Anne Wickström. Neurologen Fredrik Piehl delade ut stipendiet till studier som ska utforska vilken träning som är bra för olika ms-patienter. Hör poddradiointervjun här!>
'
'
'

Hör socialministerns inledningstal på Neuros förbundskongress 2017

Socialminister Annika Strandhäll Hör socialministerns inledningstal på Neuros kongress 2017 Datum: 17-09-03, Publicerad av Håkan Sjunnesson Nyhetsredaktör Håkan Sjunnesson / NeuroMediaSocialminister Annika Strandhäll inledningstalade inför de 120 ombuden på Neuroförbundets kongress 2017.-Jag ser fram emot en bra dialog med Neuroförbundet för det är avgörande att ha en bra dialog med de stora patientorganisationerna, säger Strandhäll. Hör inledningstalet i Neuropodden!inledningstalade inför de 120 ombuden på Neuroförbundets kongress 2017 och fick rungande applåder.
-Jag ser fram emot en bra dialog med Neuroförbundet för det är avgörande att ha en bra dialog med de stora patientorganisationerna, säger Annika Strandhäll. Hör inledningstalet och läs mer> '

'

'

Påverkanstorg ska öka kongressdemokrati och här är nya styrelseförslaget

Över 120 ombud möts den 8–10 Ökad kongressdemokrati och här är nya styrelseförslaget Datum: 17-08-28, Publicerad av Håkan Sjunnesson Nyhetsredaktör: Håkan Sjunnesson / NeuroMediaÖver 120 ombud möts den 8–10 september till 2017 års förbundskongress. En ny förbundsstyrelse ska väljas och här nedan visas styrelseförslaget.-Vi ska också använda så kallade påverkanstorg för ökad demokrati kring framtidsfrågor, säger kongressgeneralen Roger Lindahl.september till 2017 års förbundskongress. En ny förbundsstyrelse ska väljas och i artikeln här visas styrelseförslaget.
-Vi ska också använda så kallade påverkanstorg för ökad demokrati kring framtidsfrågor, säger kongressgeneralen Roger Lindahl.
Läs mer>
' --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fakta om Neuro:s kongress 2017 Neuroförbundets kongress 2017 äger rum den 8-10 september på Quality Hotell Friends i Solna, och är förbundets högsta beslutande organ och utgörs av ombud från lokalföreningarna. Alla lokalföreningar, totalt 78 st har rätt till ett ombud vid kongressen.

Om våra ombud till förbundskongressen
Det högsta antalet ombud är 141 personer och resterande ombud fördelas i förhållande till det sammanlagda antalet medlemmar i lokalföreningarna, med neurologiska sjukdomstillstånd eller skador. Lokalföreningarna beslutar på sina respektive årsmöten om vem eller vilka som utses som ombud och vilka som är ersättare till dessa ombud på förbundskongressen.

Mer information om kongressen

För ytterligare information kontakta Roger Lindahl på 0760 01 70 23 eller roger.lindahl@neuroforbundet.se

Förbundsstyrelsens förslag om demokrati

Bakgrund
Neuroförbundets styrelse beslutade år 2016 att lyfta fram fem frågeställningar för beslut till förbundskongressen år 2017. Medlemsavgifter och attraktivt medlemskap, Paraplyorganisation, Samordnad opinionsbildning och framtida regionindelning, Föreningslivet imorgon ochStadgefrågor

Under senhösten och vintern utarbetade arbetsgrupper bestående av kanslipersonal, förbundsstyrelse och representanter från föreningslivet förslag inom respektive område/frågeställning. Dock med undantag av frågeställningen Stadgefrågor som hanterades av kansliet eftersom en stor del av den är beroende av förslagen i de andra frågorna.

På förbundsstyrelsens sammanträde i januari 2017 fastställdes förslag inom respektive frågeställning och dessa diskuterades sedan på de sex regionala konferenser som genomfördes i februari och mars.

Förbundsstyrelsen fastställde slutligen på sitt sammanträde i maj lydelsen i de förslag som behandlas på förbundskongressen.

Under arbetets gång har en del ändringar gjorts i såväl rubriker som innehåll av förslagen. Frågeställningen om medlemsavgifter och attraktivt medlemskap omfattar nu endast medlemsavgifter. Paraplyorganisation och föreningslivet imorgon är nu hopslagen till föreningsliv. Samordnad opinionsbildning står på egna ben och den framtida regionindelningen är inte längre aktuell och för att särskilja stadgefrågor från den punkt på dagordningen som heter stadgeändringar har namnet ändrats till demokrati.

De frågeställningar som läggs fram till förbundskongressen och även behandlas i påverkanstorg är:

Nyheter

Epilepsiforskning – om kirurgi & morgondagens genterapi

Internationella epilepsidagen infaller den 12 februari 2018: Johan Bengzon och Merab Kokaia forskar kring epilepsibehandlingar vid epilepsicentrum i Lund. Hör Neuropoddens reportage om fascinerande behandlingar med... Läs mer

Hur fungerar vården?

I Morgonstudion på Svt1 den 8 februari 2018 diskuteras hur hälso- och sjukvården får allt svårare att uppfylla vårdgarantin. Lise Lidbäck, Neuroförbundets ordförande och Hans Winberg, generalsekreterare vid...

Läs mer

Anders gjorde skidåkning möjlig för alla med Totalskidskolan

Totalskidskolans grundare heter Anders Ohlsson. En hängiven skidåkare, som 1976 bröt ryggen. Han överlevde bilolyckan och med förlamad underkropp, blev den första sorgen att aldrig mer kunna åka skidor. Trodde han då.

Läs mer
Läs om fler aktuella...