Stäng

Prova medlemskap!

Prova medlemskap i 3 månader hos Neuroförbundet - Upptäck vad vi kan
göra för dig utan att det kostar dig någonting!

Din e-post har skickats

Gör det nu!
www.neuroforbundet.se

Neuroförbundets kongress 2017

Framtidens neuro - Tillsammans blir vi starka!

Neuroförbundets kongress 2017 äger rum den 8-10 september på Quality Hotell Friends i Solna, och är förbundets högsta beslutande organ och utgörs av ombud från lokalföreningarna. Alla lokalföreningar, totalt 78 st har rätt till ett ombud vid kongressen.

Om våra ombud till förbundskongressen
Det högsta antalet ombud är 141 personer och resterande ombud fördelas i förhållande till det sammanlagda antalet medlemmar i lokalföreningarna, med neurologiska sjukdomstillstånd eller skador. Lokalföreningarna beslutar på sina respektive årsmöten om vem eller vilka som utses som ombud och vilka som är ersättare till dessa ombud på förbundskongressen.

Tiden för motioner till förbundskongressen och nomineringar till förtroendeuppdrag har nu gått ut!

Mer information om kongressen

För ytterligare information kontakta Roger Lindahl på 08-677 70 23 eller roger.lindahl@neuroforbundet.se

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jennie "tänkte högt" på remisskonferens om stora kongressfrågor

Jennie Hedrén Hasselros var en av deltagarna. Hon är ordförande i Neuroförbundet Kronoberg och är positiv till att man regionalt nu fått chansen att tycka till om några stora framtidsfrågor.Foto: Håkan SjunnessonInför Neuroförbundets kongress den 8-10 september 2017 genomfördes en serie med regionala tvådagars remisskonferenser, där viktiga framtidsfrågor förbereds och diskuteras.

Jennie Hedrén Hasselros är ordförande i Neuroförbundet Kronoberg. Hon deltog i en av remisskonferenserna och är positiv till att man regionalt nu fått chansen att tycka till om några stora framtidsfrågor. De som sedan ska behandlas för beslut på Neuroförbundets nästa kongress, den 8-10 september 2017:
-Det är bra att vi får diskutera de här stora betydelsefulla frågorna så här innan för det är ett stort jobb att sätta sig in i stora frågor under själva kongressen. Och när det gäller försök med mer direktdemokrati, tror jag på det. Men det måste vara lätt och enkelt att medverka och svara på frågeställningar på webben eller via epostformulär, säger Jennie Hedrén Hasselros.
Frågona som gnuggades var hur medlemsskapet ska se ut i framtidens Neuroförbund och om hur mer av direktdemokrati skulle kunna se ut. Dessutom hur Neuroförbundet skulle utvecklas till en övergripande paraplyorganisation för fler sällsynta neurologiska diagnoser. Remisskonferenserna hölls i Luleå, Bollnäs, Örebro, Mölndal, Stockholm och i Sölvesborg.

Konkurrens kräver nytänk
Idag arbetar Neuroförbundet aktivt för 18 uttalade diagnoser och symptom, men neurologins utveckling skapar förfinad diagnosticering. Många fler specifika diagnosgrupper utkristalliseras och då och då uppvaktas Neuroförbundet av diagnosföreningar som vill ansluta sig kollektivt för att arbeta under Neuroförbundets paraply. Därför behöver Neuroförbundet hitta fler och nya arbetsformer som kan tillgodose behoven av diagnosinformation. Dessutom nya former av engagemang som kan göra att organisationen växer.

Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'

Nyheter

Så ser ALS-forskningen 2017 ut med Dr. Andersens ögon

Äntligen verkar det som om ALS-forskarna börjar kunna se varför ALS, amyotrofisk lateralskleros uppstår i vissa människor och hur nya mer effektiva behandlingar skulle kunna gå till med genterapi. Neurologläkaren...

Läs mer

Hoppas på cellterapier mot sällsynta diagonserna NMO och MG

Neurologiveckan 2017 reportage 2: Det spännande ämnet cellterapiforskning höll neurologen Clas Malmeström en spaning in i framtiden om. Här kan det finnas nya möjligheter att behandla hjärntumörer och de sällsynta...

Läs mer

Neurologiveckan 1: D-vitamin och rökning i fokus mot skovvis MS

Under Neurologiveckan-17 var multipel skleros en av de neurologiska diagnoserna som kom i fokus. Bland annat om D-vitamin i hög dos har positiv effekt på sjukdomsbilden och hur rökning påverkar. Lyssna på... Läs mer

Läs om fler aktuella...