Stäng

Prova medlemskap!

Prova medlemskap i 3 månader hos Neuroförbundet - Upptäck vad vi kan
göra för dig utan att det kostar dig någonting!

Din e-post har skickats

Gör det nu!
www.neuroforbundet.se

Neuroförbundets kongress 2017

Framtidens neuro - Tillsammans blir vi starka!

Neuroförbundets kongress 2017 äger rum den 8-10 september på Quality Hotell Friends i Solna, och är förbundets högsta beslutande organ och utgörs av ombud från lokalföreningarna. Alla lokalföreningar, totalt 78 st har rätt till ett ombud vid kongressen.

Om våra ombud till förbundskongressen
Det högsta antalet ombud är 141 personer och resterande ombud fördelas i förhållande till det sammanlagda antalet medlemmar i lokalföreningarna, med neurologiska sjukdomstillstånd eller skador. Lokalföreningarna beslutar på sina respektive årsmöten om vem eller vilka som utses som ombud och vilka som är ersättare till dessa ombud på förbundskongressen.

Mer information om kongressen

För ytterligare information kontakta Roger Lindahl på 0760 01 70 23 eller roger.lindahl@neuroforbundet.se

Förbundsstyrelsens förslag om demokrati

Bakgrund
Neuroförbundets styrelse beslutade år 2016 att lyfta fram fem frågeställningar för beslut till förbundskongressen år 2017. Medlemsavgifter och attraktivt medlemskap, Paraplyorganisation, Samordnad opinionsbildning och framtida regionindelning, Föreningslivet imorgon ochStadgefrågor

Under senhösten och vintern utarbetade arbetsgrupper bestående av kanslipersonal, förbundsstyrelse och representanter från föreningslivet förslag inom respektive område/frågeställning. Dock med undantag av frågeställningen Stadgefrågor som hanterades av kansliet eftersom en stor del av den är beroende av förslagen i de andra frågorna.

På förbundsstyrelsens sammanträde i januari 2017 fastställdes förslag inom respektive frågeställning och dessa diskuterades sedan på de sex regionala konferenser som genomfördes i februari och mars.

Förbundsstyrelsen fastställde slutligen på sitt sammanträde i maj lydelsen i de förslag som behandlas på förbundskongressen.

Under arbetets gång har en del ändringar gjorts i såväl rubriker som innehåll av förslagen. Frågeställningen om medlemsavgifter och attraktivt medlemskap omfattar nu endast medlemsavgifter. Paraplyorganisation och föreningslivet imorgon är nu hopslagen till föreningsliv. Samordnad opinionsbildning står på egna ben och den framtida regionindelningen är inte längre aktuell och för att särskilja stadgefrågor från den punkt på dagordningen som heter stadgeändringar har namnet ändrats till demokrati.

De frågeställningar som läggs fram till förbundskongressen och även behandlas i påverkanstorg är:

Nyheter

Delta i social kampanj på Internationella ALS-dagen 21 juni!

Onsdag den 21 juni 2017 är det internationella ALS-dagen och International Alliance of ALS uppmanar oss att visa uppskattning för alla dels som kämpar med att leva med ALS / MND och dels forskar för ALS-gåtans... Läs mer

Mc-klubb samlar pengar till Neuros arbete i Jämtland -Härjedalen 17 juni

På lördag den 17 juni klockan 11 samlas ett gäng motorcyklister inbjudna av Templar Knights Motorcykel Club, TKMC, på Hamnpiren i Östersund, inför sin sexmilacrusing till Gällö och sommarfest. -I år går alla...
Läs mer

Studier och bevis saknas för någon effekt av WTX101 mot ALS

En braskande nyhet om en påstådd ny bromsmedicin mot ALS publicerades på webben nyligen. Det handlar om substansen WTX101, som ett bolag fått särläkemedelsklassificering för i USA. Men ALS-specialisten och neurologen...
Läs mer

Läs om fler aktuella...