Stäng

Prova medlemskap!

Prova medlemskap i 3 månader hos Neuroförbundet - Upptäck vad vi kan
göra för dig utan att det kostar dig någonting!

Din e-post har skickats

Gör det nu!
www.neuroforbundet.se

Neuroförbundets kongress 2017

Framtidens neuro - Tillsammans blir vi starka!

Neuroförbundets kongress 2017 äger rum den 8-10 september på Quality Hotell Friends i Solna, och är förbundets högsta beslutande organ och utgörs av ombud från lokalföreningarna. Alla lokalföreningar, totalt 78 st har rätt till ett ombud vid kongressen.

Om våra ombud till förbundskongressen
Det högsta antalet ombud är 141 personer och resterande ombud fördelas i förhållande till det sammanlagda antalet medlemmar i lokalföreningarna, med neurologiska sjukdomstillstånd eller skador. Lokalföreningarna beslutar på sina respektive årsmöten om vem eller vilka som utses som ombud och vilka som är ersättare till dessa ombud på förbundskongressen.

Mer information om kongressen

För ytterligare information kontakta Roger Lindahl på 0760 01 70 23 eller roger.lindahl@neuroforbundet.se

Förbundsstyrelsens förslag om demokrati

Bakgrund
Neuroförbundets styrelse beslutade år 2016 att lyfta fram fem frågeställningar för beslut till förbundskongressen år 2017. Medlemsavgifter och attraktivt medlemskap, Paraplyorganisation, Samordnad opinionsbildning och framtida regionindelning, Föreningslivet imorgon ochStadgefrågor

Under senhösten och vintern utarbetade arbetsgrupper bestående av kanslipersonal, förbundsstyrelse och representanter från föreningslivet förslag inom respektive område/frågeställning. Dock med undantag av frågeställningen Stadgefrågor som hanterades av kansliet eftersom en stor del av den är beroende av förslagen i de andra frågorna.

På förbundsstyrelsens sammanträde i januari 2017 fastställdes förslag inom respektive frågeställning och dessa diskuterades sedan på de sex regionala konferenser som genomfördes i februari och mars.

Förbundsstyrelsen fastställde slutligen på sitt sammanträde i maj lydelsen i de förslag som behandlas på förbundskongressen.

Under arbetets gång har en del ändringar gjorts i såväl rubriker som innehåll av förslagen. Frågeställningen om medlemsavgifter och attraktivt medlemskap omfattar nu endast medlemsavgifter. Paraplyorganisation och föreningslivet imorgon är nu hopslagen till föreningsliv. Samordnad opinionsbildning står på egna ben och den framtida regionindelningen är inte längre aktuell och för att särskilja stadgefrågor från den punkt på dagordningen som heter stadgeändringar har namnet ändrats till demokrati.

De frågeställningar som läggs fram till förbundskongressen och även behandlas i påverkanstorg är:

Nyheter

Problem med vår webb - arbete pågår!

Tyvärr har vi fått problem med åtkomst till vår webb neuroforbundet.se i samband med ett serverbyte. Vår teknikleverantör arbetar med att lösa detta men det har dragit ut på tiden.

Läs mer

Prisade sexsamtalet ”Ligga eller inte ligga – det är en fråga om assistans”

"Ligga eller inte ligga – det är en fråga om assistans" var den prisade Almedalsrubriken för ett viktigt seminarieämne, för alla som är inblandade i personlig assistans. DHR var arrangör och federationen Lika Unikas... Läs mer

Almedalspremiär för seminarium om ridterapi som neurorehab

För första gången har det under Almedalens historia hållits ett seminarium om neurologisk rehabilitering på hästryggen. Den ägde dessutom rum i ATG:s paviljong och det måste ses som en seger för Neuroförbundet... Läs mer

Läs om fler aktuella...