Stäng

Prova medlemskap!

Prova medlemskap i 3 månader hos Neuroförbundet och upptäck vad vi kan göra för dig utan att det kostar någonting

Neuroförbundet

Din e-post har skickats

Gör det nu!
www.neuroforbundet.se

Neuroförbundets kongress 2017

Framtidens neuro - Tillsammans blir vi starka!

Neuroförbundets kongress 2017 äger rum den 8-10 september på Quality Hotell Friends i Solna, och är förbundets högsta beslutande organ och utgörs av ombud från lokalföreningarna. Alla lokalföreningar, totalt 78 st har rätt till ett ombud vid kongressen.

Om våra ombud till förbundskongressen
Det högsta antalet ombud är 141 personer och resterande ombud fördelas i förhållande till det sammanlagda antalet medlemmar i lokalföreningarna, med neurologiska sjukdomstillstånd eller skador. Lokalföreningarna beslutar på sina respektive årsmöten om vem eller vilka som utses som ombud och vilka som är ersättare till dessa ombud på förbundskongressen.

Om motioner till förbundskongressen
Motioner till förbundskongressen kan framläggas av både lokalförening eller enskild medlem ‐ i sistnämnda fall med eventuellt yrkande av den lokalförening motionären tillhör. Motion skall vara förbundskansliet tillhanda senast 1 april 2017.

Om nominering till valberedningen
Nomineringar till förtroendeuppdrag ska vara valberedningen tillhanda senast 13 april 2017.

Mer information om kongressen
För ytterligare information kontakta Roger Lindahl på 08-677 70 23 eller roger.lindahl@neuroforbundet.se

Nyheter

Parkinsonforskare delade kunskap 200 år efter diagnosbeskrivningen

Under ett välbesökt seminarium om den samlade forskningen kring Parkinsons sjukdom, kom förhoppningsfulla rön fram. Både när det gäller symtomdämpning, förhoppningar om nya bromsande behandlingar och vikten av... Läs mer

A-typisk Parkinson - diagnoser som behöver lyftas på Parkinsondagen

Det var en solig vårkväll 2003. Jag satt på en stenbänk utanför mitt jobb och samtalade med några kollegor när telefonen ringde. Det var en av mina systrar som berättade att vår mamma äntligen hade fått en förklaring...

Läs mer

Mediaprofilen Hans Crispin får lugnt flow när saker flyger

Parkinsondagen 11 april: "Jag är levnadskonstnär och har haft "parki" i nio år. Det var min kompis Agneta Sjödin som tyckte jag skulle ge sjukdomen ett ansikte", säger programledaren och drönarpiloten Hans Crispin.

Läs mer
Läs om fler aktuella...