Juridisk rådgivning

  • Datum: 11-12-14, Publicerad av Magnus Andersson

Här skriver Magnus Andersson, koordinator för Neuroförbundets rättsombud, om olika juridiska frågor som berör våra medlemmar.

Betalande (ej prova på) medlemmar med neurologisk diagnos kan få hjälp av Neuroförbundets rättsombud. De kan ge stöd vid ansökan eller överklagan kring dessa typer av ärenden. Medlemmar kan även hitta hjälpredor och mallar att använda vid ansökningar eller överklaganden. Här kan du läsa om exempel på insatser du kan ansöka om från kommunen eller försäkringskassan. Det finns även några exempel på ärenden där våra rättsombud hjälpt medlemmar i Neuroförbundet.

Svenska PostKodlotteriets logotype
Neuroförbundets rättsombudsarbete bedrivs med stöd från Svenska PostkodLotteriet.