Neuropodden - NeuroMedias poddradiokanal

  • Datum: 17-11-17, Publicerad av Håkan Sjunnesson

Neuropodden är NeuroMedias poddradiokanal, som fokuserar brett på neurologisk forskning, om konsten att leva med en neurologisk diagnos och på ett tillgängligt samhälle för alla. Så lyssna HJÄRNA på Neuropodden!

500 000 människor i Sverige har en neurologisk diagnos och neurologi är en gren av medicinen som behandlar sjukdomar i hjärnan och övriga nervsystemet (som stroke, epilepsi, multipel skleros, Parkinson, ryggmärgsskada, als och myastenia gravis).

I Neuropodden hör du en spännande mix av intervjuer. Dels med vårdpersonal och forskare inom neurologi, som försöker lösa gåtorna kring dessa diagnoser. Dels med människor som berättar om konsten att leva med någon av de hittills livslånga neurologiska diagnoserna. Neuropodden söker också svar från politiker och beslutsfattare om hur vårt samhälle ska bli så tillgängligt och användbart som möjligt, oberoende av funktionsvariation.

Också på iTunes

Nu finns Neuropodden även på iTunes och på andra platser där poddar finns. Du hittar också Neuropodden här> Neuropodden.se