Smärtvården ”Oacceptabelt att så många lider i onödan”

  • Datum: 12-05-21, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Långvarig smärta är ett stort problem och många patienter får strida för att få rätt behandling. De drabbade känner sig misstrodda och utelämnade och många är besvikna på vården. Det står klart efter en omfattande kartläggning bland 1 500 medlemmar.

Undersökningen har genomförts bland medlemmar i Neuroförbundet (Tidigare NHR), Reumatikerförbundet och Personskade­förbundet för Rehabilitering, Tillgänglighet och Påverkan (RTP).

Kartläggningen visar att patienterna upplever att ett av de största problemen är att de måste vara påstridiga och kunna tala för sig för att få sin vilja igenom. Patienterna upplever också att det saknas beprövade behandlingsrutiner och vårdprogram.

– Utöver mänskligt lidande leder bristerna i smärtvården till sjukfrånvaro och stora samhällskostnader, säger Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet. Varje människa som berövas chansen till ett fullvärdigt och självständigt liv är ett misslyckande för vården. Anne Carlsson menar att långvarig smärta måste ses som en sjukdom i sig.

– Det behövs betydligt mer kunskap inom primärvården för att smärtpatienter snabbare ska få en diagnos och därmed korrekt behandling, säger hon. Det här handlar om stora patientgrupper där vi inte längre kan acceptera bristande samordning av vårdens insatser.

Väntetider på över ett år för diagnos är snarare regel än undantag. Och det är tusentals människor som får vänta länge. Det största missnöjet med vården finns i den grupp som ännu inte fått någon fastställd diagnos.

Det är en situation som 42-åriga trebarnsmamman Måna Barsch känner väl till. Hon har levt med utbredd värk i hela kroppen sedan tonåren och klarar inte av att arbeta mer än deltid.

– Det är jobbigt att känna sig ifrågasatt eftersom smärtan inte syns utanpå och den kan variera från dag till dag. Smärtan gör att jag sover dåligt vilket även påverkar smärtan negativt och det blir en ond cirkel, säger Mona Barsch.

Sömnbrist till följd av ständig värk är ett vanligt problem bland personer med långvarig smärta.

– Det är hög tid att smärtområdet prioriteras inom såväl forskning som svensk sjukvård, säger Anne Carlsson. Vi har inte råd att förlora mer av vare sig mänsklig kraft eller gemensamma resurser.

Vi tre organisationer har identifierat flera förbättringsområden:

  • En korrekt diagnos så tidigt som möjligt. Detta är en absolut nödvändighet för att kunna ta vara på de behandlingsmöjligheter som faktiskt finns för de drabbade och därmed också minska sjukskrivningar, både i antal och tid.
  • Tydliga mål med olika behandlingar ska utarbetas tillsammans med patienten så att han/hon aktivt kan delta i sin utredning och behandling.
  • Primärvården måste få ökad utbildning och bättre stöd för diagnostik av de vanligaste orsakerna till långvarig smärta.
  • Vårdprogram som kan användas inom primärvården måste tas fram.
  • Primärvården behöver tillgång till stöd från en smärtspecialist eller tvärspecialiserade team med rehabiliteringskompetens.
  • Insatt behandling ska utvärderas för att identifiera vilka metoder och behandlingar som har bäst effekt.

Undersökningen genomfördes med finansiellt stöd av Pfizer AB.

För mer information, kontakta:

  • Neuroförbundet, Roger Lindahl, verksamhetschef, 0760- 01 70 23
  • Personskade­förbundet för Rehabilitering, Tillgänglighet och Påverkan (RTP), Gunilla Åhrén, ombudman, 0730-55 68 67
  • Reumatikerförbundet, Jan Bagge, forskningshandläggare, 08-505 805 06