3 av 10 av Neuroförbundets medlemmar är rädda att förlora jobbet. 4 av 10 uppger att de skulle kunna arbeta mer om de fick rätt stöd

  • Datum: 16-04-29, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Skrivit av: Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande

Så ser verkligheten ut för Neuroförbundets medlemmar och den talar för sig själv. Den berättar att det finns massor av outnyttjad kompetens som slösas bort på grund av stelbenta regler på arbetsmarknaden och i sjukförsäkringen.

Den vittnar också om fördomar och okunskap. En livslång kronisk diagnos eller skada är inte detsamma som nedsatt arbetsförmåga. Med rätt insatser så kan både samhälle, arbetsgivare och arbetstagare få ut det bästa av varandra. Men då måste satsningen hamna rätt!

I gårdagens Svenska Dagbladet skriver jag om regeringens nya förslag om att återigen införa en medfinansiering av sjukpenningen för arbetsgivare http://www.svd.se/feltankt-om-ansvar-for-sjukpenningen

Tanken är god – genom att låta arbetsgivare få finansiera 25 % av sjukskrivningskostnaderna som pågår i mer än 90 dagar, tänker man sig att arbetsgivarna får ett incitament att satsa mer på bättre arbetsmiljö och rehabilitering. Allt för att medarbetare skall få så korta sjukskrivningsperioder som bara är möjligt. Detta har testats tidigare och tyvärr – en övergripande slutsats blev att den ökade kostnaden inte hade någon större effekt på sjukskrivningarnas varaktighet, men däremot så minskade viljan att anställa generellt. En nyligen genomförd undersökning av Svenskt Näringsliv bekräftar också Neuroförbundets farhågor om att detta kommer att upprepas. 8 av 10 företagare uppger att de kommer att bli mer försiktiga när det gäller rekrytering av personer med ohälsa i bakgrunden. Enligt Albert Einstein så är definitionen av dårskap "att upprepa ett beteende och hoppas på nya resultat". Vi tycker att denna "dårskap" har testats färdigt nu.

Regeringen och Neuroförbundet är överens på många punkter. Sjukskrivningsutvecklingen måste dämpas. Arbetsgivarna skall givetvis ta ett stort ansvar för sina anställda. Fler människor måste (och vill) i arbete. Ju fler som bidrar till den gemensamma välfärden, desto större blir kakan att dela på. Men för att komma dit måste murar rivas, fördomar och kunskap göras upp med och nya lösningar prövas. Stelbenta regelverk måste förändras och samarbete över gränserna måste inledas. Exempelvis saknas bra lösningar för att hindra utslagning på arbetsmarknaden.

Idag mötte jag Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i P1-studion

Idag mötte jag Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i P1-studion http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6421842

Vi debatterade både det lagda förslaget om medfinansiering och Neuroförbundets lösning på just detta: Flexjobb - inspirerad av danska "Fleksjob" Arbeta 100 % av förmågan och få 100% av lönen. Något alla tjänar på – arbetsgivare, arbetstagare och inte minst vår gemensamma välfärd! Här kan du läsa mer om flexjobb: http://neuroforbundet.se/opinion/vara-kampanjer/valet-2014/tank-nytt-en-svensk-modell-av-flexjobb/

Glädjande nog kunde Socialministern bekräfta att flexjobbsförslaget är under behandling och välkomnade fortsatt kontakt med oss på Neuroförbundet för en givande dialog vilket vi givetvis välkomnar varmt. Genom gemensamt lösningsorienterat samarbete kan vi nå fantastiska resultat som kommer att gynna såväl företag som arbetstagare och inte minst vår gemensamma välfärd som vi alla vill bidra till efter bästa förmåga!

Diskutera gärna på: http://neuroforbundet.se/community/blog/?blogId=10417&entryId=1270