Vi kan alla vara en sekund från att vara oberoende till att bli helt hjälpberoende

  • Datum: 16-06-01, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

"Hur skulle du vilja att dina livsutsikter såg ut i framtiden om du drabbades av en svår funktionsnedsättning på grund av sjukdom eller skada?"

Den frågan och många fler ville jag skrika ut till den församlade panelen av riksdagspolitiker som äntrat scenen på Stockholm Waterfront i går. De var församlade för att diskutera Bengt Westerbergs rapport " Personlig assistans - hotad frihetsreform" som presenterades i går den 31 maj. Stämningen bland åhörarna i det fullpackade rummet var såväl förväntansfull som spänd. De flesta av oss hade det nya regeringsdirektivet som presenterades förra veckan i färskt minne. Det direktiv som innehöll ordet "kostnader" 40 gånger. ( Du hittar länkar till såväl LSS-direktivet som till Bengt Westerbergs rapport nedan. )

Bengt Westerbergs rapport " Personlig assistans - hotad frihetsreform" som presenterades i går den 31 maj

Bengt inledde sin presentation och slog fast det som vi församlade åhörare har vetat länge - Världens vackraste och finaste frihetsreform är på väg att slås i spillror. Regeringen är i full färd att rejält försämra den personliga assistansen för de som behöver den allra mest -personer med svåra funktionsnedsättningar. Många försämringar har redan genomförts och förra veckans LSS-direktiv talar sitt tydliga språk. Assistansreformen är för dyr och vårt gemensamma samhälle anses inte ha möjlighet att stödja dem som behöver mycket hjälp med alldeles vanliga behov. Rapporten presenterades i rasande fart. Kostnadsutvecklingen går att förklara och försvara med fakta och siffror. Medias bild av "fuskassistansen" ställdes för oss alla ett helt annat ljus och trots att svepande "fusksiffror" rapporteras så gott som varje vecka, så vill jag också nämna i sammanhanget att återkraven från Försäkringskassan ligger på under 0.16%! Assistansen är också en frihetsrevolution, inte bara för de assistansberättigade, utan även en jämställdhetsreform och en arbetsreform. Uppskattningsvis arbetar ca 90 000 personer med personlig assistans idag. Personlig assistans ersätter också en rad andra insatser som hemtjänst, ledsagning, vårdbidrag, särskilt boende osv. Dessa alternativkostnader är dessutom mycket höga.

Rapporten föreslår också att 65+are bör få rätt till fler timmar. På Neuroförbundet hävdar vi bestämt att personlig assistans är en rättighet som inte ska ha någon åldersgräns för den som får en svår funktionsnedsättning som inte beror på uppenbart åldrande!

Bengt Westerberg hävdade bestämt att Regeringen och Försäkringskassa för närvarande bedriver vad som kan betecknas som en "smygavveckling" av assistansmarknaden. Regeringen har givit Försäkringskassan i uppdrag att motarbeta "överutnyttjande" utan att presentera något underlag som fastställer att ett sådant överutnyttjande förekommer. Att dämpa kostnadsutvecklingen och därmed sänka ambitionsnivån för personer med funktionsnedsättningar är inte bara ett brott mot den funktionshinderpolitik som formats i Sverige utan också mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktonsnedsättning.

Jag måste erkänna att trots att jag ler på bilden tillsammans med Bengt Westerberg och Maria Johansson, så finns det en tung klump i magen. För jag tycker att debatten som förs kring assistansersättningen är så ovärdig! För det handlar om det yttersta, mest centrala i en människas existens. Rätten till frihet och att få styra sitt liv.

Det är min och många andras övertygelse att det är en självklarhet att alla skall tillförsäkras så bra liv som bara är möjigt utifrån vars och ens förmåga. Vi är många förbund som samarbetar i den här frågan och vi kommer aldrig att ge oss i den här kampen. Tillsammans är vi starka!

Här finner du länkarna till Bengt Westerbergs rapport och till LSS-direktivet.

Diskutera gärna på: http://neuroforbundet.se/community/blog/?blogId=10417&entryId=1284#topic-1284