Hjälpmedel - Neurorapporten 2017

  • Datum: 17-04-03, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Vår referens: Karin Månsson, Neuroförbundet

Årets Neurorapport belyser hjälpmedel ur ett användarperspektiv. Mer än en halv miljon svenskar lever med neurologisk diagnos och nästan en miljon använder hjälpmedel. Neurorapporten Hjälpmedel vittnar om att 25 procent inte har de hjälpmedel som de upplever sig behöva för att klara sin vardag.

I Neurorapporten lyfter vi resultat från en undersökning där omkring 2000 medlemmar har svarat. För många är bra och personliga hjälpmedel oumbärliga "livsmedel". Medlemmarna vittnar om att tillgång till hjälpmedel ser olika ut i landet. Det råder inte jämlikhet. Runt 60 procent uppger att de själva köper hjälpmedel som de inte får förskrivna. Om hjälpmedel går sönder saknar 40 procent omedelbar service och över 50 procent kan inte låna ett hjälpmedel under tiden då det egna hjälpmedlet är ur funktion. En förödande situation för den som exempelvis inte kan gå, höra eller tala.

Tillgången till hjälpmedel överensstämmer inte med övergripande samhällspolitiska mål som självständighet och delaktighet. Enligt Neuroförbundet belyser Neurorapporten behovet av att personliga hjälpmedel ska regleras i en rättighetslag och tillhandahålls genom en välfungerande hjälpmedelsförsörjning. För många neurologiska diagnoser, skador och symtom finns behandling och bra rehabiliteringsmetoder, men inte för alla. Hjälpmedel kan däremot underlätta för alla.

Neuroförbundets mål är att hjälpmedel ska vara en självklarhet!

• Personliga hjälpmedel efter behov

• Rättighetslag med rätt att överklaga

• Välfungerande hjälpmedelsförsörjning

Neuroförbundet presenterar årets Neurorapport i samarbete med Sveriges Arbetsterapeuter och med medel från Neuroförbundets fond.