Neuroförbundet - Valet 2014

  • Datum: 14-08-19, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Inför valet drev Neuroförbundet frågor inom två huvudområden, Neurosjukvården och flexjobb. Här kan du läsa om våra delrapporter kring Neurosjukvården samt vår rapport kring Flexjobb.

Krav på Svensk Neurosjukvård - Neuroförbundet- Krav för modern svensk Neurosjukvård:
 1. Fördubbla antal neurologer och låt dem jobba med neurologi
 2. Vårdgarantin ska även omfatta årliga återbesök
 3. Statliga garantier för alla läkemedelskostnader
 4. Regelbunden och individuell rehabilitering ska garanteras
 5. Nationella riktlinjer för behandling av alla neurologiska diagnoser

Neuroförbundets modell för Flexjobb, ett modernt sätt att arbeta
6. 100 % av förmågan
100 % av lönen

Sverige behöver en kraftfull satsning på modern neurosjukvård
För oss på Neuroförbundet är ett av valårets viktigaste budskap: Sverige behöver en kraftfull satsning på modern neurosjukvård, kompletterad med de bästa av livschanser för alla som lever med neurologiska diagnoser.

Detta blir en enorm vinst för såväl individen som för samhället i stort. Det ska vi bevisa!

Valåret 2010 trycktes första Reflex Special. Syftet då, liksom nu, var att lyfta fram viktiga områden som måste förbättras för att alla som behöver skall få tillgång till den bästa neurosjukvården. Det gäller också rätten till rehabilitering. Tyvärr är många av områdena lika aktuella nu som då. Vi ser förbättringar på vissa håll, men dessvärre också försämringar på andra. Men vi ger oss inte och tillsammans är vi starka!

Dags för ett modernt sätt att arbeta - Flexjobb

Reflex special

Det finns en tyst jobbkris i Sverige. Det är inte arbetslösheten bland de unga eller personer med utländsk bakgrund jag talar om. Den kris jag talar om är gruppen personer med nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning. Det finns många orsaker till att det ser ut som det gör. Men det finns ett par linjer som gör problematiken extra tydlig. Personer med nedsatt arbetsförmåga står först i kön att åka ut och sist i kön för att komma in på arbetsmarknaden.

Det borde finnas en lösning på dessa problem
Vi tror att Flexjobb kan hjälpa till att hindra utslagningen från arbetsmarknaden.
Flexjobb är i korta drag en anpassad tjänst för personer med permanent nedsatt arbetsförmåga. Arbetsgivaren betalar för det jobb som utförs och staten skjuter till resten.

Flexjobbare ger 100 procent av sin förmåga och får en heltidslön.

Det är en mycket bra lösning för den som inte klarar att jobba fullt ut till följd av en funktionsnedsättning.