Pressmeddelande: 3D-printade skor ska öka förståelsen för MS

  • Datum: 16-12-06, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Varje år drabbas runt 1 000 personer av MS i Sverige. Sjukdomen kan med tiden leda till svåra funktionsnedsättningar. De flesta som drabbas är kvinnor mellan 20 och 40. Med rätt behandling i ett tidigt skede går det att bromsa sjukdomsförloppet avsevärt. Men alla får inte rätt behandling i tid. För att bidra till att sprida kunskap om MS och vikten av att bromsa sjukdomen i tid har Neuroförbundet i samarbete med Biogen låtit ta fram världens första 3D-printade skor som simulerar hur det är att ha MS.

Den kroniska sjukdomen MS kostar samhället ca 6 miljarder kronor årligen, varav den största delen beror på nedsatt arbetsförmåga, assistans och hemtjänst i senare skede av sjukdomen. Tidig diagnos är en av de viktigaste faktorerna för att påbörja rätt behandling i tid och för att personer med MS ska kunna fortsätta arbeta och leva ett så bra liv som möjligt.

Det är stora skillnader i vården beroende på var i landet man bor. Nu har Socialstyrelsen för första gången presenterat nationella riktlinjer till landstingen för vård vid MS.

"Vi välkomnar Socialstyrelsens riktlinjer. Genom att satsa mer resurser på vård i ett tidigt skede kan stort personligt lidande undvikas och samhällets kostnader minskas betydligt. I dag är situationen den omvända. Vi hoppas att experimentet med de specialtillverkade skorna ska bidra till att förklara MS och vikten av tidig behandling för att riktlinjerna så snabbt som möjligt blir verklighet i samtliga landsting." Säger Eva Helmersson, informatör på Neuroförbundet.

Experimentet med de 3D-printade skorna har dokumenterats i filmen I Mina Skor.

Skorna simulerar hur det är att ha sjukdomen MS i ett tidigt skede. Många patienter har problem med domnings- eller tyngdkänsla i fötter och ben. Trötthet är ett annat kännetecken för MS. Sulan har därför en tyngd som motsvarar cirka 4 procent av testpersonens kroppsvikt. Benen blir allt tyngre ju mer man gör och ju längre dagen går. Sulan simulerar också ojämnheten, balansförsämringen som patienten har och upplevelsen blir som att gå på en båt på ett gungande hav.

"När en person söker hjälp för de allra första MS-symptomen vill vi att man känner till symptomen på varje vårdcentral och att de remitterar snarast till en specialist som kan ställa diagnos och inleda behandling omgående. Med rätt behandling kan MS oftast hejdas där. Gör vi inte det kommer många patienter att utveckla betydande kognitiva och fysiska funktionshinder." Säger Peter Vaghfeldt, överläkare i neurologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Kampanjfilmen: Hjälp till på iminaskor.se

Fakta om MS
För mer information, kontakta:

Eva Helmersson, Neuroförbundet
Mobil: 0708-455 425
Mail: eva.helmersson@neuroforbundet.se

Peter Vaghfeldt, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Telefon: 031-342 10 00
Mail: peter.vaghfeldt@vgregion.se

Presskontakt


Max Ney, kommunikationschef
max.ney@neuroforbundet.se
Mobil 0760-01 70 31

Pressinformation
Pressbilder

Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att människor med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter och rättigheter som andra. Vi står för livslust, full delaktighet och stark framtidstro. Neuroförbundet har cirka 13 000 medlemmar. Vi företräder
ett stort antal diagnoser och stödjer spetsforskningen inom neurologi.


Relaterat innehåll