Pressmeddelande

Här hittar du alltid det senaste pressmeddelandet!

pressmeddelande: Endast 6 % får professionell rehabilitering i Blekinge

Över 500 000 personer har en neurologisk diagnos. För det flesta är rehabilitering och vuxenhabilitering nödvändigt för att kunna arbeta, ta hand om familjen samt delta i samhället. Neurorapporten 201... Läs mer

Almedalsseminarium. Låt inte slumpen avgöra – dags för en nationell neurostrategi

Svensk neurosjukvård står inför stora utmaningar. Medicinsk forskning har gett större möjligheter, men vården är otillräcklig. En ny rapport från Neuroförbundet visar oacceptabla brister inom MS-vårde... Läs mer

Almedalsseminarium. Turordning i vårdkön – hur påverkar ny patientlag och nationella riktlinjer vårdens prioriteringar?

Patienter med svåra och kroniska sjukdomar ska enligt hälso- och sjukvårdslagen ha högst prioritet i sjukvården. Men det är inte verkligheten för patienter som lider av Parkinsons sjukdom och MS. Vad... Läs mer

Över 85 procent kan prata öppet om MS på arbetsplatsen

Neuroförbundets undersökning visar att över fyra av fem som lever med diagnosen Multipel skleros (MS) och arbetar oftast vågar berätta om MS på arbetsplatsen. Samtidigt är det över 14 procent som välj... Läs mer

Underbehandling av MS-patienter i Västra Götalands Regionen

Det finns stora brister i vårdkedjan vid MS och omfattande regionala skillnader i MS-vården mellan Sveriges landsting och regioner. I Västra Götaland får endast omkring 60 procent av patienterna med s... Läs mer

Underbehandling av MS-patienter i Skåne

Det finns stora brister i vårdkedjan vid MS och omfattande regionala skillnader i MS-vården mellan Sveriges landsting och regioner. I Skåne får endast drygt 60 procent av patienterna med skovvis sjukd... Läs mer

Stora skillnader i MS-vården i Sverige

Uppsala sämst och Västerbotten bäst i ny rapport från Neuroförbundet. Det finns stora brister i vårdkedjan vid MS och omfattande regionala skillnader i MS-vården mellan Sveriges landsting och regioner... Läs mer

Människor med neurologiskt diagnos kan och vill jobba

Medicinska framsteg har gjort att många fler med MS och andra neurologiska diagnoser både kan och vill jobba. Nu är det ofta stelbenta regelverk och inte sjukdom som sätter upp hinder. Det är dags att... Läs mer

PostkodLotteriet stärker patientinflytandet

Neuroförbundet får 7 miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet. Ett viktigt stöd i arbetet för att öka patientinflytandet samt förbättra rehabiliteringen för människor med neurologisk diagnos. Läs mer

Första Ice Bucket utdelningen i Sverige till världsledande ALS forskning

Idag delar NHR-fonden ut Sveriges första miljon, från Ice Bucket insamlingen, till världsledande ALS-forskning. En miljon kronor som kommer att gå till Project MinE Sweden. Ett samarbetsprojekt med fl... Läs mer
first
previous
next
last