Stäng

Prova medlemskap!

Prova medlemskap i 3 månader hos Neuroförbundet - Upptäck vad vi kan
göra för dig utan att det kostar dig någonting!

Din e-post har skickats

Gör det nu!
www.neuroforbundet.se

Pressmeddelande

Här hittar du alltid det senaste pressmeddelandet!

Underbehandling av MS-patienter i Västra Götalands Regionen

Det finns stora brister i vårdkedjan vid MS och omfattande regionala skillnader i MS-vården mellan Sveriges landsting och regioner. I Västra Götaland får endast omkring 60 procent av patienterna med s... Läs mer

Underbehandling av MS-patienter i Skåne

Det finns stora brister i vårdkedjan vid MS och omfattande regionala skillnader i MS-vården mellan Sveriges landsting och regioner. I Skåne får endast drygt 60 procent av patienterna med skovvis sjukd... Läs mer

Stora skillnader i MS-vården i Sverige

Uppsala sämst och Västerbotten bäst i ny rapport från Neuroförbundet. Det finns stora brister i vårdkedjan vid MS och omfattande regionala skillnader i MS-vården mellan Sveriges landsting och regioner... Läs mer

Människor med neurologiskt diagnos kan och vill jobba

Medicinska framsteg har gjort att många fler med MS och andra neurologiska diagnoser både kan och vill jobba. Nu är det ofta stelbenta regelverk och inte sjukdom som sätter upp hinder. Det är dags att... Läs mer

PostkodLotteriet stärker patientinflytandet

Neuroförbundet får 7 miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet. Ett viktigt stöd i arbetet för att öka patientinflytandet samt förbättra rehabiliteringen för människor med neurologisk diagnos. Läs mer

Första Ice Bucket utdelningen i Sverige till världsledande ALS forskning

Idag delar NHR-fonden ut Sveriges första miljon, från Ice Bucket insamlingen, till världsledande ALS-forskning. En miljon kronor som kommer att gå till Project MinE Sweden. Ett samarbetsprojekt med fl... Läs mer

Umeå professor får Sveriges första Ice Bucket utdelningen

Idag delar NHR-fonden ut Sveriges första miljon, från Ice Bucket insamlingen, till världsledande ALS-forskning. En miljon kronor som kommer att gå till Project MinE Sweden. Ett samarbetsprojekt med fl... Läs mer

Söker inte vård trots MS-relaterade symtom

Neuroförbundet och Netdoktors MS-kampanj och visar att kunskaper behöver öka: Nästan hälften av dem som drabbas av oförklarliga neurologiska symtom, typiska för sjukdomen MS, söker inte vård. Och bla... Läs mer

Neurorapporten – Var fjärde med neurologiskt symtom tvingas vänta i över ett år på att få sin diagnos

Idag lanserar Neuroförbundet den första utgåvan av Neurorapporten. En enkät som presenteras i rapporten visar att en fjärdedel uppger att det dröjt mer än ett år från det att de sökt läkare tills de... Läs mer

Inte igen migrationsminister Tobias Billström

Nu skriver jag till dig ännu en gång migrationsminister Tobias Billström. Sverige måste sluta att sända svårt sjuka unga människor till en för tidig död! Nu måste lagstiftningen ändras! Läs mer
first
previous
next
last