Pressmeddelande: Dags att säkerställa om högintensiv styrketräning ökar livskvalité vid skovvis förlöpande Multipel skleros (MS)

  • Datum: 15-10-22, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Fysisk aktivitet är en viktig del i rehabiliteringen vid multipel skleros och kan bidra till bättre hälsa, funktion, välbefinnande och arbetsförmåga. I en pilotstudie har man sett att högintensiv styrketräning hos personer med skovvis förlöpande MS ledde till bättre funktion och livskvalité. Det fanns även tecken på att träning hade en inflammationsdämpande effekt. Dessa resultat behöver dock styrkas av en större studie med hög kvalitet. Neuroförbundet har, via NHR-fonden, valt att stödja Marie Kierkegaards forskning för en större studie tillsammans med andra forskare och kliniker vid Karolinska Institutet/Karolinska Universitetssjukhuset. Forskningen kommer även involvera fyra andra landsting/regioner (Västra Götaland, Västerbotten, Uppsala och Östergötland).

- Marie Kierkegaards forskning är av stor betydelse för såväl individen som ur ett samhällsperspektiv. Vi kan få svar på om högintensiv styrketräning ger bättre hälsa, funktion och välbefinnande hos personer med MS. Bättre hälsa och välbefinnande kan leda till mindre användning av hälso- och sjukvårdens resurser och möjliggöra att personer med MS kan minska sin sjukfrånvaro och ha möjlighet att stanna i arbetslivet, säger Lise Lidbäck, Förbundsordförande Neuroförbundet

Övervakad högintensiv styrketräning hos uppegående vuxna personer med skovvis förlöpande MS kan komma att ge:

1) förbättrad livskvalitet

2) minskad trötthet

3) ökad arbetsförmåga

4) inflammationsdämpande effekter

Studien kommer även att försöka säkerställa att högintensiv styrketräning inte påverkar sjukdomsaktiviteten negativt. Studien är en randomiserad kontrollerad multicenterstudie [1]. Deltagare ska rekryteras från fem MS-centra i Sverige (Stockholm, Uppsala, Umeå, Göteborg och Linköping).

- Det är viktigt att ta reda på om effekter av högintensiv styrketräning skiljer sig från de som man har sett efter styrketräning med måttlig intensitet. Detta för att kunna ge evidensbaserade råd vad gäller fysisk aktivitet och träning för personer med MS. Jag är glad och stolt över att få stipendiet. Stödet från Neuroförbundet, via NHR-fonden, betyder oerhört mycket och ger mig möjlighet att kunna fokusera på projektet och därmed lägga en god grund för ett framtida genomförande, säger Marie Kierkegaard, Med Dr och Leg Sjukgymnast, Sektionen för Fysioterapi Karolinska Institutet

Utdelning är på 300 000 kronor och går till Marie Kierkegaard, Med Dr och Leg Sjukgymnast, Sektionen för Fysioterapi Karolinska Institutet.

Fakta om Multipel skleros (MS)
Multipel skleros angriper hjärna och ryggmärg. Nervtrådarna skadas och då störs överföringen av nervimpulser till kroppens olika delar. Skadorna bildar ärrvävnad som har gett sjukdomen dess namn. Multipel skleros betyder många ärr.

Multipel skleros är en neurologisk diagnos med stor variation i symptom. Vid MS skadas nervtrådarna så att överföring av nervimpulser till kroppens olika delar störs. Hos Neuroförbundet får du och närstående råd och tips om MS, kan dela erfarenheter och läsa om framsteg inom neurologisk forskning, vård, behandling och rehab.

Mer information om MS finner ni på neuroförbundet.se

Fakta om NHR-fonden

NHR-fonden delar ut, efter särskild ansökan, 6-7 miljoner kronor under 2015.
För att ytterligare stimulera patientnära forskning delas det årligen ut två till tre stipendier som får dela på ytterligare en miljon kronor.

NHR-fonden delar årligen ut bidrag för att stödja medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete om neurologiska sjukdomar och/eller funktionsnedsättningar. Fonden skall också stödja socialt och beteendevetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete inom området. Klinisk anpassad forskning som direkt kommer Neuroförbundet medlemmar till gagn prioriteras. Anslag ur fonden för forskning och utveckling kan enligt de särskilda bestämmelserna sökas till forsknings- och utvecklingsarbete inom medicin och beteendevetenskap med främst social inriktning vilka avser neurologiska sjukdomar/skador. Forskning inom det kliniska fältet och forsknings- och utvecklingsarbete med sikte på klinisk eller praktisk tillämpning med hänsyn till funktionsnedsättande behov ska äga företräde.

Mer information om NHR-fonden finner ni på www.neuroforbundet.se/forskning

För mer information kontakta gärna:

Marie Kierkegaard, Med Dr och Leg Sjukgymnast, Sektionen för Fysioterapi Karolinska Institutet
Telefon: 08-517 72 783
E-mail: marie.kierkegaard@ki.se

Lise Lidbäck, Förbundsordförande Neuroförbundet
Telefon: 076-001 70 13
E-mail: lise.lidback@neuroforbundet.se

Max Ney, Kommunikationschef Neuroförbundet
Telefon: 076-001 70 18
E-mail: max.ney@neuroforbundet.se[1] en studie där deltagare lottas till antingen tränings- eller kontrollgrupp